Інклюзія

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Інклюзивне освітнє середовище — сукупність умов, способів і засобів для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей.

Переваги інклюзивного навчання:

 • Інклюзивне навчання усуває бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими освітніми потребами.
 • Вища залученість батьків до процесу навчання.
 • Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість соціалізації, розвитку своїх інтересів і талантів і подальшої інтеграції в суспільство, вступу до професійних і вищих закладів освіти.
 • Діти з особливими освітніми потребами мають змогу налагодити дружні стосунки з однолітками в школі та поза її межами та моделюють належні способи взаємодії з колективом.
 • В інклюзивних класах створено атмосферу спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Інклюзивність у МАУП – це процес створення та підтримки середовища, яке є вільним від дискримінації та упереджень, і яке вітає та цінує всіх студентів, незалежно від їхнього походження, досвіду чи потреб.

Відповідальні за інклюзію працівників університету відіграють важливу роль у забезпеченні інклюзивного середовища. Вони відповідають за створення та впровадження політик та процедур, які сприяють інклюзії, а також за надання підтримки студентам, які її потребують.

Деякі з функцій відповідальних за інклюзію працівників університету включають:

 • Розробку та впровадження політик та процедур, які сприяють інклюзії.
 • Надання підтримки студентам, які її потребують.
 • Пропаганда інклюзивності та підвищення обізнаності про важливість інклюзивного середовища.
 • Співпраця з іншими підрозділами університету для створення інклюзивного середовища.

Відповідальні за інклюзію працівників університету відіграють важливу роль у створенні інклюзивного середовища у вищій школі. Вони допомагають забезпечити, щоб всі студенти, незалежно від їхнього походження, досвіду чи потреб, мали можливість успішно навчатися та розвиватися.

Ось деякі приклади того, як відповідальні за інклюзію працівників університету можуть сприяти інклюзії:

 • Вони можуть розробити та впровадити політику, яка забороняє дискримінацію на основі раси, етнічної приналежності, релігії, статі, сексуальної орієнтації, інвалідності та інших факторів.
 • Вони можуть надати підтримку студентам, які мають особливі потреби, наприклад, студентам з інвалідністю або студентам, які є жертвами домашнього насильства.
 • Вони можуть проводити освітні заходи про важливість інклюзії та про те, як створити інклюзивне середовище.
 • Вони можуть співпрацювати з іншими підрозділами університету, такими як відділ кадрів, відділ маркетингу та відділ зв’язків з громадськістю, для створення інклюзивного середовища.

Відповідальні за інклюзію працівників університету відіграють важливу роль у створенні інклюзивного середовища у вищій школі. Вони допомагають забезпечити, щоб всі студенти, незалежно від їхнього походження, досвіду чи потреб, мали можливість успішно навчатися та розвиватися.

КОМІСІЯ ПО ІНКЛЮЗІЇ ТА СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ:

Куртакова Ганна Олександрівна - начальник відділу організації практики та позанавчальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом. В 2007 році здобула вищу юридичну та економічну освіту у Міжрегіональній Академії управління персоналом. В 2010 році присуджено ступінь доктора філософії в галузі права та 2024 присуджено ступінь кандидата юридичних наук. В 2021 році присвоєно кваліфікацію викладача вищої категорії. Науково-педагогічна діяльність понад 15 років. Автор понад 40 наукових статей, конференцій та колективної монографії.

Чулова Людмила Юріївна - директор департаменту кадрового забезпечення та економіки праці – начальник відділу управління персоналом. В 2011 році здобула вищу юридичну у Міжрегіональній Академії управління персоналом.  У 2023 року пройшла курси підвищення кваліфікації та виконала випускну роботу на тему «Актуальні проблеми управління персоналом організації». Загальний стаж роботи 22 роки.

Божков Андрій Дмитрович - начальник управління міжнародного співробітництва. 

Палій Світлана Анатоліївна - декан ННІПСН, кандидат наук з державного управління. Пріоритетні наукові інтереси: роль вищої освіти у розвитку національної економіки, формування і реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки. Автор понад 20 наукових і навчально-методичних праць.

Клименко Іван Сергійович - в.о. завідувача кафедри медичної психології.

Ірклієнко Валентина- студентка інституту безпеки.

Гасаріна Наталія - студентка інституту медичних та фармацевтичних наук.

Стужук Ярослав- студент навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого.


Сертифікат

Висновок 1

Висновок 2

Висновок 3

Висновок 4

Висновок 5

Висновок 6

Висновок 7

Висновок 8

Висновок 9

Висновок 10

Висновок 11

Поділитися посиланням: