Докторантура

Увага! Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" докторанти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу.

Докторантура є найвищою ланкою в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Спеціальності

12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

281 - Публічне управління та адміністрування

051 - Економіка

075 - Маркетинг

081 - Право

Правила

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які в змозі на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Докторанти проходять щорічну атестацію, згідно із затвердженою програмою.

Для вступу до докторантури необхідно подати
 1. заяву на ім'я ректора МАУП;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 4. автобіографію;
 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 6. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 7. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);
 8. копію паспорта;
 9. чотири фотокартки (3х4);
 10. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 11. засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності)

Навчання платне (вартість послуг)

Прийом документів
03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, корп. 18., каб. 25
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: aspirant@iapm.edu.ua

Поділитися посиланням: