Повідомлення

На сайті так званого  «Министерства образования Донецкой народной республики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» розміщено автореферат Крисенко Дмитрія Сергійовича на тему: «Эволюция политики США относительно СССР в период  администрации  Р. Рейгана (1981 – 1989 г.г.) за спеціальністю – 07.00.03 – «Всеобщая история» на здобуття вченої ступені доктора історичних наук, в якому вказано, що вказана робота виконана в Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Таке посилання не відповідає дійсності. Крисенко Д.С. із 04 жовтня 2013 року  (наказ № 86-п від 03.10.2013р.) до 07 жовтня 2014 року (наказ № 82-п від 06.10 2014 р.) працював на посаді доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародної інформації Українсько-Арабського інституту  міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса  Міжрегіональної Академії управління персоналом.  При цьому в докторантурі не навчався (докторантура за спеціальністю 07.00.03 взагалі не відкривалась), до кафедри як здобувач  не прикріплювався  та тема його дисертаційного дослідження на Вченій раді не затверджувалась.

Інформуємо для відома наукових кіл України.

Поділитися посиланням: