Захисти здобувачів

Накази про видачу дипломів


Яцун Микола Миколайовича

Назва дисертаційної роботи: «Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками національної поліції»

Науковий керівник – Тимошенко Юрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності, заступник директора Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 081 «Право».

Захист планується 18 лютого 2022 р. о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок


Воробей Віта Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: «Криміналістична характеристика та розслідування сексуального насильства щодо особи, яка перебуває у сімейних або близьких відносинах»

Науковий керівник – Тимошенко Юрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності, заступник директора Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 081 «Право».

Захист планується 18 лютого 2022 р. о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок


Серветник Володимир Віталійович

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток механізму урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент інформаційної безпеки України».

Науковий керівник – Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування».

Захист планується 16 лютого 2022 р. о 11.30 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок


Амро Альван Н.О.

Назва дисертаційної роботи: «Становлення та розвиток системи державного управління у сфері національної безпеки: міжнародно-правовий аспект».

Науковий керівник – Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Захист планується 27 грудня 2021 р. о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок


Мойсіяха Андрій Валентинович

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток механізмів реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері».

Науковий керівник – Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Захист планується 27 грудня 2021 р. о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
ВисновокКотеленець Анастасія Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання використання земельних ресурсів сільського господарства України»

Науковий керівник – Шестаковська Тетяна Леонідівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організації Національного університету «Чернігівська політехніка»

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 051 "Економіка".

Захист планується 22 грудня 2021 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента
Відгук офіційного опонента
Висновок


Британська Олена Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «Запобігання злочинам проти власності, що вчиняються неповнолітніми»

Науковий керівник – Колос Ольга Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 081 "Право".

Захист планується 22 грудня 2021 р. о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Вакулик О.О.
Відгук офіційного опонента Волкової Ю.А.
Висновок


Кузьменко Ганна Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: «Концептуальні засади державної політики розвитку людського потенціалу в Україні»

Наукові керівники – Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, доцент, директор Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

Климкова Ірина Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, проректор, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 "Публічне управління та адміністрування".

Захист планується 21 вересня 2021 р. о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Помаза-Пономаренко А.Л.
Відгук офіційного опонента Шкода Т.Н.
Висновок


Чмир Ярослав Ігорович

Назва дисертаційної роботи: «Інформаційна безпека України в умовах формування глобального інформаційного суспільства».

Науковий керівник: Климкова Ірина Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, проректор, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 "Публічне управління та адміністрування".

Дата захисту: 21.05.2021 об 11.00.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Радченка О.В.
Відгук офіційного опонента Пархоменко-Куцевіл О.І.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, Висновок 2


Мартиненко Олександр Андрійович

Назва дисертаційної роботи: «Механізми державного управління біологічною безпекою».

Науковий керівник: Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії.

Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування.

Дата захисту: 30.04.2021 о 13.00.

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, Висновок 2
Відгук офіційного опонента Дєгтяра О.А.
Відгук офіційного опонента Залізнюк В.П.


Медвецька Тетяна Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: «Реформування державного управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади на сучасному етапі в Україні».

Науковий керівник:

Парубчак Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування

Дата захисту: 17.11. 2020 о 10.00

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Латиніна М.
Відгук офіційного опонента Дегтяра О.


Розмаріцина Наталія Анатоліївна

Назва дисертаційної роботи: «Інституціональні та функціональні особливості реформування механізму надання адміністративних послуг в Україні».

Науковий керівник:

Голинська Олеся Володимирівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування

Дата захисту: 17.11. 2020 о 11.00

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Сурай І.Г.
Відгук офіційного опонента Пархоменко-Куцевіл О.І.


Ібрахім С.І. Ганнам

Назва дисертаційної роботи: «Вдосконалення механізмів публічного управління інклюзивним розвитком країни в умовах глобальних трансформацій».

Науковий керівник: Балашов Анатолій Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри пуьблічного адміністрування МАУП.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування

Дата захисту: 9.12. 2020 о 10.00

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук офіційного опонента Пархоменко-Куцевіл О.І.
Відгук офіційного опонента Твердохліба О.С.


Напльоков Юрій Васильович

Назва дисертаційної роботи: «Ефективність публічного управління в умовах динамічного середовища».

Дата захисту: 17.07.2020 об 11.00.

Науковий керівник: Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

На здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування

Додатки:
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація
Дисертація
Відгук офіційного опонента Семенець-Орлова І. А.
Відгук офіційного опонента Сурай І. Г.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Канан Аюб

Назва дисертаційної роботи: «Механізми інституційної розбуди антикорупційних органів державної влади: національний та закордонний досвід».
Дата захисту: 19.08.2020 о 10.00
Науковий керівник: Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування
Додатки:
Анотація
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Дисертація
Відгук офіційного опонента Дегтяр О.А.
Відгук офіційного опонента Гурковського В.І.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації


Аль-Атті Ірина Василівна

Назва дисертаційної роботи: «Роль міжнародно-правових аспектів у розвитку публічного управління в Україні».
Дата захисту: 17.02.2020
Науковий керівник: Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна
На здобуття наукового ступеня: доктор філософії
Cпеціальність: 281 - Публічне управління та адміністрування
Анотація: завантажити
Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Відгук офіційного опонента Сурай І.Г.
Відгук офіційного опонента Семенець-Орлова І.А.

Поділитися посиланням: