ОГОЛОШЕННЯ

23 листопада 2022 р. о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.142.04 Міжрегіональної Академії управління персоналом за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, корп., 24, зала засідань спеціалізованих вчених рад, відбудеться публічний захист дисертації Потеряйка Сергія Петровича на тему: “Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку системи державного управління сферою цивільного захисту України”, поданої на здобуття здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

Офіційні опоненти:

КЛИМЕНКО Наталія Григорівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 ЯРОВОЙ Тихон Сергійович, доктор наук з державного управління, доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”;

ОМАРОВ Азад Енвер огли, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.


На виконання Наказу ректора № 50-0 від 27.05.2020 «Про відновлення засідань спеціалізованих вчених рад з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та відповідно до п.4 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 р та інформаційного повідомлення, опублікованого на сайті МОН України, інформуємо, що з 1 червня 2020 р. «дозволяється… брати участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах».

Таким чином, захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та доктора філософії можливий за неухильного виконання всіх  санітарних регламентів, а саме:

  • приміщення для захисту обирати враховуючи необхідність неухильного дотримання встановлених норм соціального дистанціювання (перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі, 1,5…2,0 м дистанціювання між присутніми) – таким чином бажано обирати для засідання спеціалізованих вчених рад потокові аудиторії;
  • наявність у кожного присутнього на захисті дисертації вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
  • наявність в приміщенні антисептику для обробки рук;
  • забезпечення попереднього провітрювання та вологого прибирання (з дезінфікуючими засобами) приміщення, де проводитиметься захист дисертації. За сприятливих погодних умов – проводити захист при відкритих вікнах;
  • при проведення двох захистів протягом одного дня забезпечити перерву між засіданнями спеціалізованої вченої ради не менше 30 хв, протягом якої провести провітрювання та вологе прибирання приміщення, обробку поверхонь, з якими найчастіше контактують дезінфікуючими засобами;
  • лічильній комісії опрацьовувати бюлетені для таємного голосування в одноразових рукавичках.

25 червня 2020 р. в ауд. 253 корпус 24 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2) відбудуться наступні заходи:

о 09:00 публічний захист дисертації Матвійчука Анатолія Васильовича на тему: «Механізм адміністративно-правового забезпечення державної регуляторної політики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Курко Микола Нестерович, Віце-Президент (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Курило Володимир Іванович, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів та природокористування України);

- доктор юридичних наук, професор Пєтков Сергій Валерійович, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Університет імені Альфреда Нобеля);

- доктор юридичних наук, професор, Ігонін Руслан Владиславович, керівник Департаменту з питань запобігання політичній корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції).

о 13:00 публічний захист дисертації Яковенка Миколи Миколайовича на тему: «Принцип справедливості в адміністративному судочинстві України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Капля Олександр Миколайович, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, заступник начальника відділу Служби Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України (Міністерство охорони здоров’я України);

- кандидат юридичних наук Заросило Віталій Володимирович, викладач вищої категорії (Київський державний коледж туризму та готельного господарства).


26 червня 2020 р. в ауд. 253 корпус 24 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2) відбудуться наступні заходи:

о 09:00 публічний захист дисертації Артеменка Ярослава Вікторовича на тему: «Адміністративно-правове забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Муравйов Кирило Володимирович, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Цимбалюк Віталій Степанович, професор кафедри галузевих юридичних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);

- кандидат юридичних наук, професор Крегул Юрій Іванович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний університет).

о 12:00 публічний захист дисертації Муравйової Ірини Анатоліївни на тему: «Адміністративно-правовий статус суб’єктів митних правовідносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Литвиненко Віктор Іванович, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

-           доктор юридичних наук, доцент Тімашов Віктор Олександрович, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет);

-           кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія Олександрівна, доцент кафедри поліцейського права (Національна академія внутрішніх справ).

Поділитися посиланням: