ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24.07.2013 року № 567 «Про Порядок присудження наукових ступенів» в умовах карантину з приводу COVID-19 (коронавірус) спеціалізовані вчені ради можуть проводити засідання в режимі відеозв’язку.

Засідання  СВР 26.142.03 24 березня 2021 року відбудеться  дистанційно за посиланням.

https://join.skype.com/j96TGtQffxLw

На порядку денному два питання.

11.00 год

Захист дисертації  на здобуття наукового  ступеня кандидата економічних наук Зеленіна Юрія Миколайовича, на тему «Формування бізнес-моделі закладів освіти дорослих»,  подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: Гончаренко Михайло Федорович, кандидат економічних наук, доцент, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом.

Офіційні опоненти:

Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор економічних  наук,професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну;

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій.

14.00 год

Захист дисертації  на здобуття наукового  ступеня кандидата  економічних наук Симакова Володимира Сергійовича, на тему «Інноваційні підходи до управління підприємствами електронної комерції в умовах глобалізації», подану на здобуття наукового ступеня кандидатка економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 Науковий керівник: Гончаренко Михайло Федорович, кандидат економічних наук, доцент, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом.

Офіційні опоненти:

Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну;

Туболець Ірина Іванівна, кандидат  економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики Університету митної справи та фінансів Міністерства освіти і науки України.


На виконання Наказу ректора № 50-0 від 27.05.2020 «Про відновлення засідань спеціалізованих вчених рад з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та відповідно до п.4 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 р та інформаційного повідомлення, опублікованого на сайті МОН України, інформуємо, що з 1 червня 2020 р. «дозволяється… брати участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах».

Таким чином, захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та доктора філософії можливий за неухильного виконання всіх  санітарних регламентів, а саме:

  • приміщення для захисту обирати враховуючи необхідність неухильного дотримання встановлених норм соціального дистанціювання (перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі, 1,5…2,0 м дистанціювання між присутніми) – таким чином бажано обирати для засідання спеціалізованих вчених рад потокові аудиторії;
  • наявність у кожного присутнього на захисті дисертації вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
  • наявність в приміщенні антисептику для обробки рук;
  • забезпечення попереднього провітрювання та вологого прибирання (з дезінфікуючими засобами) приміщення, де проводитиметься захист дисертації. За сприятливих погодних умов – проводити захист при відкритих вікнах;
  • при проведення двох захистів протягом одного дня забезпечити перерву між засіданнями спеціалізованої вченої ради не менше 30 хв, протягом якої провести провітрювання та вологе прибирання приміщення, обробку поверхонь, з якими найчастіше контактують дезінфікуючими засобами;
  • лічильній комісії опрацьовувати бюлетені для таємного голосування в одноразових рукавичках.

25 червня 2020 р. в ауд. 253 корпус 24 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2) відбудуться наступні заходи:

о 09:00 публічний захист дисертації Матвійчука Анатолія Васильовича на тему: «Механізм адміністративно-правового забезпечення державної регуляторної політики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Курко Микола Нестерович, Віце-Президент (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Курило Володимир Іванович, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права (Національний університет біоресурсів та природокористування України);

- доктор юридичних наук, професор Пєтков Сергій Валерійович, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Університет імені Альфреда Нобеля);

- доктор юридичних наук, професор, Ігонін Руслан Владиславович, керівник Департаменту з питань запобігання політичній корупції (Національне агентство з питань запобігання корупції).

о 13:00 публічний захист дисертації Яковенка Миколи Миколайовича на тему: «Принцип справедливості в адміністративному судочинстві України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Капля Олександр Миколайович, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, заступник начальника відділу Служби Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України (Міністерство охорони здоров’я України);

- кандидат юридичних наук Заросило Віталій Володимирович, викладач вищої категорії (Київський державний коледж туризму та готельного господарства).


26 червня 2020 р. в ауд. 253 корпус 24 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (вул. Фрометівська, 2) відбудуться наступні заходи:

о 09:00 публічний захист дисертації Артеменка Ярослава Вікторовича на тему: «Адміністративно-правове забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Муравйов Кирило Володимирович, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Цимбалюк Віталій Степанович, професор кафедри галузевих юридичних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського);

- кандидат юридичних наук, професор Крегул Юрій Іванович, завідувач кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний університет).

о 12:00 публічний захист дисертації Муравйової Ірини Анатоліївни на тему: «Адміністративно-правовий статус суб’єктів митних правовідносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Литвиненко Віктор Іванович, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»).

Офіційні опоненти:

-           доктор юридичних наук, доцент Тімашов Віктор Олександрович, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Київський національний торговельно-економічний університет);

-           кандидат юридичних наук, доцент Басс Вікторія Олександрівна, доцент кафедри поліцейського права (Національна академія внутрішніх справ).

Поділитися посиланням: