Аспірантура

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 до 24 квітня 2020 року подовжено тривалість загальнонаціонального карантину. У зв’язку з цим термін прийому документів для вступу в аспірантуру продовжено до 25 травня 2020 року.

Аспірантура МАУП є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Спеціальності:

п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

3

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

4

08 Право

081 Право

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури необхідно подати:
 • заява;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копія паспорту;
 • копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплому);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток 3х4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
Абітурієнти складають такі вступні іспити:
 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • додаткове випробування (в разі необхідності).

Прийом до аспірантури проводиться 2 рази на рік в терміни, встановлені Академією (див. Додаток 5 Правил прийому).

Аспіранти МАУП та здобувачі інших навчальних закладів мають можливість скласти кандидатські іспити зі спеціальностей:

 • 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;
 • 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 • 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 • 25.00.01 – Теорія та історія державного управління.
 • 25.00.02 – Механізми державного управління.
Викладацька та наукова практика

Протягом навчання аспіранти отримують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії.

Аспіранти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях та семінарах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань економіки, педагогіки, політології, права тощо.

Міжрегіональна Академія управління персоналом забезпечує аспіранту можливість протягом навчання працювати у Бібліотечно-інформаційному центрі МАУП, а також в провідних наукових бібліотеках України.

Навчання платне (вартість послуг)

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

03039 Київ, вул. Фрометівська 2, МАУП, 24 корп., каб. 13.
тел.: (044) 490-95-12
e-mail: aspirant@iapm.edu.ua

Поділитися посиланням: