Дмитренко Геннадій Анатолійович

ПІБ

Дмитренко Геннадій Анатолійович

Науковий ступінь/вчене звання

доктор економічних наук, професор МКА

Посада

Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Освітня кваліфікація

Український інститут водного господарства Спеціальність: гідротехніка;

рік закінчення: 1962 р.;

Київський інститут народного господарства

Спеціальність: економіка;

рік закінчення: 1969 р.

Кандидат економічних наук диплом ЕК №010923 від 1981 р.,

Доктор економічних наук, ДН №000282 від 29.12.1992 року

Професор, атестат О2 ПР №000273 від 2004 р.

Доктор економічних наук, 051 – Економіка (08.00.05 «Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями»);

Тема дисертації: «Противозатратний мотиваційний механізм системного управління підприємством».

Науково-педагогічна діяльність

33 роки

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004556-21 від 29.01.2021 р. «Трансформація соціально-економічних систем в умовах інтеграційних перетворень».

Найважливіші публікації за останні 5 років

 1. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Можливості підвищення конкурентоспроможності економіки з опорю на людські ресурси. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2020. – у друці.
 2. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Людиноцентрична стратегія об’єднання українського суспільства. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2020. – у друці.
 3. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Стратегія соціально-економічного розвитку України в аспекті об’єднання влади та громадян. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2019. Вип.2(58), С. 6-15.
 4. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Демократизація державності в контексті орієнтації владних структур на підвищення якості життя громадян. Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. [«Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізацій них процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)» присвяченої пам’яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук’яненка (Київ, МАУП, 28 листопада 2019 р.). К. : «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип., с. 20-22. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2019/11/Конф-Вип.-9.-Проблеми-модернізації-України.pdf
 5. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Ідеологічні та управлінські можливості підвищення якості державного управління в сучасній Україні. Проблеми модернізації України : зб. матер. V міжнар. наук.-практич. конф. [«Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів»], (Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип. 10. 2020. С. 34-37. https://drive.google.com/file/d/1iPg3RIxujlJK7pbMS2Iv4nwUVPXgWHnu/view
 6. Дмитренко Г. А. Хлівна І. В. Концептуальні та технологічні засади підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі їх модернізації: моногр. / Г. А. Дмитренко, І. В. Хлівна. – Умань: видавець «Сочинський М.М.», 2017. - 306 с.
 7. Дмитренко Г.А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні. Монографія /Г .А. Дмитренко, М.Ф. Головатий, В.Т. Солодков, Н.В. Головач. - К. : ДКС-центр, 2019. – 146 с.
 8. Дмитренко Г. А. Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : кол. монографія. Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А., Згалат-Лозинська Л. О., Колпаков В. М., Лапицька Н. І., Помиткін Е. О., Солодков В. Т., Чаусов А. О. / За заг. ред. Г. А. Дмитренка. Київ : ДКС-Центр, 2020. 512 с.
 9. Дмитренко Г. А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні: наукове видання. – К.: ДКС – Центр, 2019. – 146 с.
 10. Головатий М. Ф., Дмитренко Г. А., Солодков В. Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки, або Доля України: як її змінити: науково-публіцистичне видання, 2-ге видання, доповнене. – К.: ДКС-Центр, 2019. – 280 с.
 11. Дмитренко Г.А. Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України: наукове видання / Г.А. Дмитренко. – К., 2018. - 22 с.

Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

 1. Парадигми розвитку соціально-економічних систем
Поділитися посиланням: