Козлова Алла Іванівна

ПІБ

Козлова Алла Іванівна

Науковий ступінь/вчене звання

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада

Заступник завідувача кафедри, професор

Освітня кваліфікація

Київський технологічний інститут харчової промисловості;

рік закінчення: 1970 р.

Кандидат економічних наук, диплом № 006963 від 20.06.1979 р.

051 Економіка (08.00.05 - економіка, організація управління і планування народного господарства);

Старший науковий співробітник

атестат № 000776, від 15.02 1994р.

Кандидат економічних наук,

051 Економіка/074 Публічне управління та адміністрування (08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

Тема дисертації: «Удосконалення промислово-економічних зв’язків м’ясної промисловості з тваринництвом».

Науково-педагогічна діяльність

27 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004558-21 від 29.01.2021 р. «Теоретико-методологічні засади сучасних глобальних зрушень та модернізації економічних процесів».

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

Наукове консультування з питань підвищення ефективності діяльності підприємства в галузі піролізної переробки шин на 2020–2025 рр. ТОВ «Автоінфорбізнес».

Найважливіші публікації за останні 5 років

1. «Економічна теорія: навч. посіб. / [В. Б. Захожай, А. І. Козлова, О. А. Діденко та ін.]; під. кер. та наук. рек. В. Б. Захожая. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – 520 с. (1,2 др. арк.)

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

Сучасна економічна теорія
Поділитися посиланням: