Мєлков Юрій Олександрович

ПІБ

Мєлков Юрій Олександрович

Науковий ступінь/вчене звання

доктор філософських наук

Посада

професор

Освітня кваліфікація

Київський університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення: 1999 р.,

Спеціальність: філософія

Доктор філософських наук,

Диплом ДД №004552 від 30.06.2015

03 - Гуманітарні науки (09.00.09 - філософія науки)

Тема дисертації: «Об’єктивність і людиномірність постнекласичної науки»

Науково-педагогічна діяльність

15 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004382-20 від 25.09.2020 р. «Інтерактивні методи викладання філософських дисциплін для здобувачів третього рівня вищої освіти».

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

З 2018 року наукове консультування ТОВ «Вічні цінності»

Найважливіші публікації за останні 5 років

1. Mielkov Yu. From sustainable development to degrowth: philosophical and educational strategies for sustainability // Філософія освіти. Philosophy of Education. 2020. 26 (1). P. 37-53. DOI: https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-2.

2 .Мєлков Ю.О. Вища освіта в умовах складності та невизначеності світу: постнекласичні стратегії розвитку та особистісний вимір // Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство». 2020, № 1(9). С. 62–77. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-9-1-62-77.

3. Мелков Ю. А. Негосударственное высшее образование: история, перспективы и гуманистические интенции // Практична філософія. 2019. № 2. С. 70–76.

4. Mielkov Yu. Human-Dimensionality and Values of Higher Education: Strategies for The Future of Complexity and Sustainable Development // «Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. 2019. Т. 24, № 1 / Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ м.. М.П. Драгоманова. Київ, 2019. С. 79–96. DOI: https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-24-1-79-96.

5. Mielkov Yu. Workplace Democracy and the Ideal of Self-Governance // Науковий вісник Чернівецького національного університету м.. Ю. Федьковича. Серія: Філософія. Вип. 806. 2018. С. 43–51.

6. Мєлков Ю. О., Бідзюра І. П. Наукова культура та виклики академічної доброчесності // Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. Вип. 1 (55). К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. С. 5–23.

7. Мєлков Ю. О. Філософія демократії: ідеальний вимір і динаміка розвитку // Наукові праці МАУП. Серія: Політичні науки. 2017. Вип. 1 (52). С. 64–74.

8. Mielkov Yu. Human Personality in the Complex World: Pluralism of Identities and the Problem of World-Attitude // Лікарська справа. 2017. №. 7. С. 168–174.

9. Мєлков Ю. О. Єдність, множинність і фрактальність культури в сучасному світі // Гуманітарні візії. 2016. №2(4). С. 93–98.

Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

Член громадської організації Інститут інформації, права і оподаткування з 20 серпня 2019 року

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

  1. Філософія глобальних проблем сучасності
  2. Методологія та етика наукового дослідження
Поділитися посиланням: