Науково-дослідна лабораторія та науковий гурток студентів і аспірантів

Протоколи засідань наукового гуртка здобувачів кафедри першого, другого і третього рівнів вищої освіти

Тематичний план засідань наукового гуртка

Сертифікати аспірантів, що засвідчують розвиток універсальних навичок дослідника за результатами неформальної освіти

Витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту про друк матеріалів конференції за участю аспірантів кафедри

Положення про науково-дослідну лабораторію прикладних досліджень та моделювання управлінських процесів

Положення про навчальну лабораторію Ораторський клуб «Державний службовець»

Сертифікати аспірантів

Список наукових публікацій аспірантів кафедри публічного адміністрування МАУП

Організація дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень: аналітичний звіт

Сертифікати аспірантів, які успішно завершили навчання у Зимовій школі "Лідерство у публічному управління та адмініструванні""

Програма Зимова школа для аспірантів Лідерство у науці публічного управління та адміністрування

KUZMENKO Hanna Oleksandrivna, Le mythe sociopolitique 2021 (Виступ аспірантки Кузьменко Г. на Міжнародному конкурсі наукових робіт молодих науковців "Архетипіка і публічне управління", 2021)"

Диплом переможця Міжнародного конкурсу наукових робіт аспірантки Г.Кузьменко

Безоплатні можливості для неформальної освіти здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»Поділитися посиланням: