Портфоліо викладачів

Профілі наукових керівників (кафедра публічного адміністрування) у наукометричних базах

Підвищення кваліфікації викладачів та наукових керівників

Детальна інформація про професійні здобутки викладачів кафедри публічного адміністрування

Публікації у виданнях, що містяться у наукометричній базі Скопус наукових керівників аспірантів (Scientific supervisors Scopus publications)

Статті викладачів у наукометричних базі Web of science та інших зарубіжних виданнях (Articles of lectors in the scientometric database Web of science and other foreign publications)

Разові ради для захисту дисертацій на здобуття наукогового ступеня доктора філософії (COUNCILS FOR THE DEFENSE OF DISSERTATIONS PhD)

Школа професійного розвитку викладача МАУП, сертифікати викладачів про підвищення кваліфікації на тему застосування цифрових технологій дистанційного навчання 2021 р.Поділитися посиланням: