Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 2016 р.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 2018 р.

Public management and administration 2018 Educational and scientific program

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" 2020 р.

Public management and administration 2020 Educational and scientific program


Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОНП 2018 р.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради МАУП про затвердження ОНП 2018 р.

Витяг з протоколу засідання кафедри про перегляд ОНП 24.09.2020 р.

Протокол №2 Засідання Ради роботодавців ННІМВСН щодо обговорення перегляду ОНП 2020 р.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради МАУП про затвердження ОНП 2020 р.


Відгук на ОНП 2018 Т.Ю.Лактіонова

Рецензія на ОНП 2018 р. О.О.Акімов

Відгук на ОНП 2020 р. А.Клочко

Відгук на ОНП 2020 р. В.Чорного

Відгук на ОНП 2020 р. О. Макобрія

Рецензія на ОНП 2020 р. В. Баранової

Рецензія на проект ОНП 2020 р. І.О.Парубчак

Рецензія на проект ОНП 2020 р. І.П.Лопушинський


Поділитися посиланням: