Факультет стоматології

(корпус 3 МАУП)

Стоматологічний факультет був створений та почав функціонувати у квітні 2019 року. Є структурним підрозділом Інституту фармацевтичних та медичних наук МАУП

Стоматологічний факультет готує спеціалістів зі спеціальності «Стоматологія».

Очолює стоматологічний факультет (декан) д. мед. н., доцент Савчук Олег Володимирович.

У 1996 закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця і отримав вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» (диплом ЛК ВЕ №004123 від 28 червня 1996 року, реєстраційний номер №137).

В 1998 році закінчив інтернатуру за фахом «Ортопедична стоматологія»; в 2000 році –  клінічну ординатуру в НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Кандидат медичних наук з 2005 року. Дисертацію на тему «Профілактика патологічних змін в тканинах протезного ложа при застосуванні незнімних конструкцій зубних протезів» захистив 10 березня 2005 року в спеціалізованій вченій раді К. 26.613.09 при Київський медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22 – Стоматологія. Диплом кандидата медичних наук – ДК №029697 від 8 червня 2005 року, протокол №25-09/5.

Звання доцента кафедри стоматології отримав у березні 2012 року (атестат 12ДЦ №031198 від 29 березня 2012 року).

Доктор медичних наук з 2019 року. Дисертацію на тему «Комплексне медико-соціальне обґрунтування реструктуризації муніципальної системи стоматологічної допомоги із залученням сучасних клінічних інноваційних технологій та менеджменту». Захистив 7 червня 2019 року в спеціалізованій вченій раді Д. 61.051.08 при Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський Національний університет» МОН України, спеціальність 14.01.22 – стоматологія і 14.02.03 – соціальна медицина. Диплом доктора медичних наук ДД №008967 від 15 жовтня 2019 року.

Професор кафедри стоматології з 5 квітня 2019 року по теперішній час.

Підготовка майбутніх фахівців лікарів-стоматологів в МАУП відбувається в окремому корпусі із обладнаним фантомним класом та клінічними-навчальними кабінетами, в яких відпрацьовуються та вдосконалюються практичні навики на сучасному стоматологічному обладнанні.

Здатність до працевлаштування випускників. Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86. Охорона здоров’я

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика

Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

  • лікар-інтерн (код КП – 3229),
  • лікар-стажист (код КП - 3221);

може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:

  • 2222.2 Лікар-стоматолог.

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.

Перелік галузей знань та спеціальностей
Стоматологічного факультету

Галузь знань

Спеціальність

Професійна кваліфікація

22 «Охорона здоров’я»

221 «Стоматологія»

Лікар-стоматолог

Поділитися посиланням: