Медико-стоматологіний факультет

(корпус 3 МАУП)

Стоматологічний факультет був створений та почав функціонувати у квітні 2019 року. Є структурним підрозділом Інституту медичних та фармацевтичних наук МАУП

Стоматологічний факультет готує спеціалістів зі спеціальності «Стоматологія».

Очолює стоматологічний факультет (декан) Чуприна Геннадій Миколайович – професор, доктор медичних наук

Підготовка майбутніх фахівців лікарів-стоматологів в МАУП відбувається в окремому корпусі із обладнаним фантомним класом та клінічними-навчальними кабінетами, в яких відпрацьовуються та вдосконалюються практичні навики на сучасному стоматологічному обладнанні.

Здатність до працевлаштування випускників. Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010: Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86. Охорона здоров’я

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика

Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

  • лікар-інтерн (код КП – 3229),
  • лікар-стажист (код КП - 3221);

може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:

  • 2222.2 Лікар-стоматолог.

Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на даний час Національному класифікаторі України «Класифікатор професій», займати відповідну лікарську посаду.

Перелік галузей знань та спеціальностей
Стоматологічного факультету

Галузь знань

Спеціальність

Професійна кваліфікація

22 «Охорона здоров’я»

221 «Стоматологія»

Лікар-стоматолог

Поділитися посиланням: