Кафедра стоматології

Кафедра стоматології була створена та почала функціонувати  в серпні місяці 2019 року, як структурний підрозділ стоматологічного факультету. Кафедра знаходиться в стоматологічному корпусі (корпус №3). Вивчення стоматології майбутніми лікарями-стоматологами починається саме з цієї кафедри. До дисциплін, які викладаються на кафедрі належать пропедевтика терапевтичної стоматології, пропедевтика ортопедичної стоматології та пропедевтика дитячої стоматології. Викладання відбувається згідно із сучасними вимогами та поглядами щодо підготовки лікарів-стоматологів.

Високий теоретичний рівень підготовки також підкріплюється відпрацюванням практичних навиків на спеціальних манекенах у фантомному класі оснащеному сучасним стоматологічним обладнанням. Високу теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри, який включає в себе 8 науково-педагогічних працівників.

Науково-педагогічний склад кафедри стоматології

Поділитися посиланням: