Факультет фармації

Корп. № 23, тел. 494-47-49; внутр. тел. 15-11; 063-191-50-94

Факультет фармації створений 3 квітня 2017 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

 

Декан Факультету – Дьякова Лариса Юріївна, кандидат фармацевтичних наук.

Телефон (044)494-47-49; внутр. тел. 15-11; 063-191-50-94 (корпус 23, каб. 27)

e-mail: [email protected]

Закінчила Національний фармацевтичний університет, факультет фармації (1997), кандидат фармацевтичних наук (2010).

Створення факультету зумовлене постійним зростаючим попитом фармацевтичного ринку праці на висококваліфікованих фармацевтів, здатних фахово надавати якісну фармацевтичну допомогу. Поява в Україні потужних аптечних мереж, тенденції приросту кількості аптек, розширення і збільшення обсягів виробництва лікарських засобів вітчизняними виробниками дозволяють впевнено прогнозувати подальше зростання потреби у кваліфікованих фармацевтичних кадрах.

Факультет фармації здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) освітнім рівнем (на базі повної середньої освіти та молодшого спеціаліста спорідненого фаху) у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», освітня програма «Фармація». Випускники матимуть змогу продовжити освіту за другим (магістерським) освітнім рівнем.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами і відповідає всім стандартам, планам і програмам Міністерства охорони здоров’я України.

Випускники можуть займатися такими видами діяльності: офіційно працювати фармацевтами в аптеках та потужних аптечних мережах, завідувати аптеками та аптечними пунктами, займатися закупкою лікарських засобів для потреб аптечних мереж, здійснювати зберігання та відпуск лікарських препаратів і медичних виробів на оптових фармацевтичних фірмах, проводити розробку, виробництво, дослідження ліків на підприємствах фармацевтичного виробництва та в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.

Факультет опікується тим, щоб випустити у самостійне життя висококваліфікованих фармацевтів, які гідно представлятимуть професію, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, приноситимуть користь державі, суспільству, працедавцеві і отримуватимуть належну оплату за свою працю.

Навчальний процес на Факультеті забезпечують доктори та кандидати наук, наукові здобутки яких підкріплені багаторічним досвідом практичної роботи на керівних посадах Державної служби лікарських засобів, вітчизняних фармацевтичних заводів, національних роздрібних аптечних мереж та лабораторій з контролю якості лікарських засобів.

Професійна та практична підготовка проводиться у сучасних хімічних і технологічних лабораторіях, анатомічних та патофізіологічних кабінетах. На Факультеті створено учбовий комплекс «Аптека», спеціально оснащені лабораторії і навчальні аудиторії якої повністю відтворюють приміщення та оснащення аптеки з правом виготовлення лікарських засобів. У спеціалізованих аудиторіях навчальної аптеки викладачі Факультету діляться секретами фахової майстерності в галузі хімії, технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармакології, клінічної фармації, організації та економіки фармації.

Сучасний рівень навчального процесу забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, кейсів комплексних міждисциплінарних практичних ситуацій і контролю. Лекційний матеріал з дисциплін науково-природничого та професійного циклів подається у мультимедійному форматі. Матеріально-технічне забезпечення Факультету дозволяє проводити практичні заняття з максимальним унаочненням та візуалізацією.

Дружна студентська родина нашого Факультету гармонійно влилася у велику студентську родину Академії і приймає участь в  традиційних заходах дозвілля («Посвята у першокурсники»; «Дебют першокурсника»; конкурс української студентської пісні «Осінній вернісаж»; студентський Зимовий Бал; Студентська красуня МАУП; Містер МАУП; Фестиваль художньої творчості «Артпалітра»; театралізоване шоу «козацькі забави» до свята Покрови; фотовиставки; виставки квітів; виставки предметів побуту та страв тих національностей, які представляють студенти різних країн, що навчаються в Академії; спортивні змагання з футболу, волейболу та стріт-болу; участь у благодійних акціях (акція до Дня Святого Миколая для дітей сиріт). Кожен новий студент стане повноцінною частинкою цього злагодженого колективу.

Перелік галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій Факультету

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

22 «Охорона здоров’я»

226 «Фармація. Промислова фармація»

Фармація

Підготовка фахівців на Факультеті здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедр:

Для закріплення здобутих навичок та знань студенти проходять практику в аптечних мережах та аптеках міста Києва, фармацевтичних компаніях та у ботанічних садах України:

  • Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;
  • НПП „Голосіївський” Мінприроди України;
  • ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»»;
  • ТОВ «АПТЕКА №1. ТРАНСФАРМ», мережа аптек «Здорова сім’я»;
  • ТОВ «Фармастор», мережа фармамаркетів «Аптека Доброго Дня»;
  • ТОВ «ТАС-Фарма»;
  • ТОВ «Сімейна аптека 2011»;
  • Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека № 24».
Поділитися посиланням: