Кафедра господарського та трудового права

Кафедру господарського та трудового права створено 17 серпня  2020 року. Кафедру очолює відомий фахівець з господарського права доктор юридичних наук, професор Юлдашев Олексій Хашимович. Він же є головою спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право».

Викладачі мають досвід практичної діяльності в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах.

Юлдашев Олексій Хашимович - Доктор юридичних наук, професор, академік УАН, академік МКА. У 1968 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Правознавство". У 1973 році захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права. З 1974 по теперішній час займається науковою та викладацькою діяльністю. Працював керівником групи в Головному науково-дослідному і обчислювальному центрі Державного планового комітету України; ст.н.с. Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України. Обіймав посади декана юридичного факультету Київської державної академії водного транспорту, Української академії зовнішньої торгівлі та ін. В даний час - завідує кафедрою господарського та трудового-права Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом, голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Автор більш 300 наукових робіт. Юлдашев - розробник нового контекстно-модульного підходу до викладання правових дисциплін. Цей підхід викладено в його навчальних посібниках "Право людини на землю" (опубліковано в 2003 р) і "Право людини на правосуддя. Судове право України (2004 р.) у 2004 році вийшов його одноосібний підручник «Міжнародне приватне право».

Зазначеним посібникам і підручнику надало гриф Міністерства освіти і науки України і рекомендовано як навчальні посібники (підручник) для вищих навчальних закладів. Серед монографій слід відзначити одноосібні роботи "Права людини в світлі християнської доктрини і ідей відкритого духовного суспільства", Алефа. - До .: 1999 г. - 543 сторінки, «Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія, 367 сторінок; розділ в колективну монографію «Сучасне державотворення: правова трасформація в умовах світових змін» Інститут держави і права НАНУ, 2020 та ін.

Серед науково-практичних досягнень Юлдашева слід зазначити його участь в 1974 - 1977 рік. в розробці та впровадженні в практику республіканської автоматизованої системи управління наукою і технікою (РАСУНТ). Юлдашевим підготовлений розділ в проектну документацію "Організаційно-правове забезпечення республіканської автоматизованої системи управління наукою і технікою". Ця система була удостоєна в 1985 році Державної премії Української РСР по науці і техніці. У січні 2004 р Юлдашеву вручено грамоту Кабінету Міністрів України та Міжнародного Банку реконструкції та розвитку за розробку і забезпечення успішної реалізації проекту Світового Банку "Діалог для реформ", спрямованого на правове забезпечення розвитку недержавних організацій, інституційної спроможності урядових установ залучати громадськість до процесу вироблення державної політики.

У 2010 році Юлдашев Указом Президента України було включено до складу Робочої групи з підготовки судової реформи (інформація про це є в Інтернеті). Під час роботи над проектом судової реформи Україною Юлдашев розробив пропозиції щодо вдосконалення судової реформи, які вніс на обговорення. Ці пропозиції були враховані при підготовці проекту закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Юлдашев - автор концепції вдосконалення управління освітою і наукою в Україні, заявка на отримання авторського свідоцтва передана до Департаменту інтелектуальної власності. В даний час Юлдашевим розроблена концепція реформування державних органів управління економікою, спрямована нам нейтралізацію корупції, підвищення ефективності управління економікою, досягнення високих показників економічного розвитку.

 

Професорсько – викладацький штат кафедри:

Швець Віктор Олександрович - Кандидат юридичних наук.

Заслужений юрист України.

Професор кафедри господарського і трудового права Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право».

У науковому доробку має понад 40 наукових праць, серед яких дві одноособові монографії, а також наукові посібники.

ДЖУНЬ В'ячеслав Васильович - Професор кафедри господарського і трудового права Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Доктор юридичних наук.

Заслужений юрист України.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.04 «господарське право, господарсько-процесуальне право».

Суддя  Конституційного Суду України у відставці.

Народився 25 грудня 1952 року в місті Дніпропетровську. Трудову діяльність розпочав у 1970 році. Проходив строкову військову службу.

У 1979 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

Працював державним нотаріусом, юрисконсультом Київського дослідно-експериментального заводу нестандартного устаткування.

У 1990—1992 роках обіймав посади помічника Головного держарбітра УРСР, начальника відділу Державного арбітражу УРСР.

З 1992 року — арбітр, суддя Вищого арбітражного суду України.

У період з 2001 по 2006 рік — суддя Вищого господарського суду України.

З 2010 року викладає дисципліни: господарське право, господарське-процесуальне право, правове регулювання банкрутства в Україні (цій темі присвячена його докторська дисертація), автор багатьох наукових робіт (статей, монографій, підручників).

У 2018 році видано його одноосібний підручник з права інтелектуальної власності.

Демченко Ярослав Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського та трудового права.

У 2001 році закінчив юридичний факультет Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Після чого активно займався юридичною практикою працюючи юристом ВАТ «Завод «Маяк», ДАК «Укрресурси», Юридичної фірми «П.К.С.».

У 2019 захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності, їх охорони та захисту в Україні». По теперішній час займається науковою та викладацькою діяльністю.

Є автором понад двадцяти наукових публікацій.

За кафедрою господарського та трудового права закріплено 19  навчальних дисциплін:

 1. Актуальні проблеми господарського судочинства
 2. Актуальні проблеми трудового права
 3. Антимонопольно-конкурентне право
 4. Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів
 5. Господарське законодавство
 6. Господарське право
 7. Господарський процес
 8. Господарсько-процесуальні документи
 9. Порівняльне трудове право
 10. Право соціального та пенсійного забезпечення
 11. Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва
 12. Правове регулювання господарсько-правової відповідальності
 13. Правове регулювання захисту економічної конкуренції
 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 15. Правове регулювання соціальних конфліктів
 16. Правовий захист від недобросовісної конкуренції
 17. Правові засади соціальної роботи
 18. Трудове право
 19. Трудові спори

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової ознайомлювальної практики.

Працівники кафедри беруть активну участь у підготовці наукових публікацій: наукових статей та наукових доповідей на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях у відповідності до затвердженої на кафедрі підтеми «Актуальні проблеми господарського та трудового права України» науково-дослідної теми  Міжрегіональної Академії управління персоналом: «Теоретико-методологічні засади становлення української державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми» (номер державної реєстрації 0113U007698). До наукової роботи активно залучаються студенти, які здійснюють свої дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри регулярно оприлюднюються на наукового-практичних конференціях та круглих столах.

Викладачами кафедри підготовлено та надруковано близько 12 навчально-методичних матеріалів для студентів.

Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою на кафедрі створений і діє науковий гурток з актуальних проблем господарського та трудового права під керівництвом к.ю.н. Демченка Я.В.).

На всіх навчальних заняттях, що забезпечуються кафедрою, систематично приділяється увага питанням виховання студентів, формування та розвитку професійних якостей у майбутніх юристів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • проблеми господарського права, господарсько-процесуального права.
 • дослідження проблем вдосконалення трудового права та визначення шляхів їх подолання в Україні;
 • актуальні питання міжнародного трудового права України.
Поділитися посиланням: