Студентський юридично-консультаційний центр

«ЦЕНТРАЛЬНА ЮРИДИЧНА КЛІНІКА»
ПРИ ІНСТИТУТІ ПРАВА ІМЕНІ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

Згідно Наказу «Про створення структурного підрозділу Інституту права ім. князя Володимира Великого студентського юридично-консультаційного центру «Центральна юридична клініка» № 7/1-0 від 19 січня 2007 року виданого ректором МАУП М.Ф. Головатим створено студентський юридично-консультаційний центр «Центральна юридична клініка».

Керівником студентського юридично-консультаційного центру «центральна юридична клініка» є Крупєй Вікторія Юріївна.

Крупєй В.Ю у 1998 році закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Працювала в органах внутрішніх справ України, викладала правові дисципліни у Харківському державному політехнічному університеті, у Київській державній академії водного транспорту , у Міжрегіональній Академії управління персоналом. Очолювала юридичний департамент охоронного  підприємства «Альфа-Щит». У 2009 році отримала Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.

Тел. 490-95-21 вн. 14-39

Порядок діяльності Юридичної клініки регулюється чинним законодавством України, зокрема: Законом України «Про вищу освіту» (від 01 липня 2014 року № 1556-VII), рішеннями, наказами та розпорядженнями керівних органів і відповідних посадових осіб Академії, Статутом Академії та іншими нормативними актами Академії, Програмою забезпечення якості освіти у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» , та положенням про студентський юридично-консультаційний центр «Центральна юридична клініка», внутрішніми актами юридичної клініки та іншими нормативними актами.

Юридична клініка виконує навчальну та соціальну функції. Навчальна функція є провідною – це зосередження діяльності на практичне спрямування навчання, з метою підготовки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками і не потребують додаткової адаптації до професійної діяльності.

Соціальна функція юридичної клініки – це задоволення потреб суспільства у доступній юридичній інформації та правовій допомозі, підвищення професійної відповідальності юристів.

Юридична клініка утворена з метою закріплення студентами технічних знань та набуття ними практичних умінь і навичок професії юриста. Формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення, а також надання безоплатної правової допомоги особам, які її потребують.

Основними завданнями Юридичної клініки є:

 • набуття студентами практичних навичок професії юриста;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
 • надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
 • проведення заходів з правової просвіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні проблеми громадян.

Відповідно до мети та завдань юридичної клініки, для її повного і ефективного функціонування керівництво інституту та юридичної клініки організовує і забезпечує:

 • проведення теоретичних та практичних занять, що стосуються діяльності юридичної клініки;
 • здійснення прийому і консультування соціально-вразливих верств населення;
 • проведення роботи з документами правового характеру;
 • організацію та ведення діловодства;
 • проведення науково-практичних заходів з актуальних правових питань;
 • узагальнення практики ведення справ студентами юридичної клініки;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України.
Поділитися посиланням: