Студентське самоврядування

В інституті діє студентське самоврядування. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. Студентське самоврядування - це молодь, яка має активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті.

Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля.

Діяльність студентського самоврядування націлена на максимальне розкриття потенціалу кожного студента. 

 

Управління діяльністю органамми студентського самоврядування Академії  та  інституту здійснює голова Ради, який діє на засадах колегіальності та несе відповідальність за результати роботи Ради. 12 листопада 2020 року відбулась студентська звітно-виборча конференція на якій обрано головою студентської ради Міжрегіональної Академії управління персоналом  студента Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого Лопусевича Володимира.

Вищим представницьким органом студентського самоврядування інституту є конференція студентів навчально-наукового інстатуту, яка в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів студентського самоврядування в інститута контроль за діяльністю студентської ради інституту.

 

Осередком студентського життя Навчально-наукового інституту права є Студентська Рада, яка є представницьким органом. До структури студради входять підрозділи, які визначають основні напрямки своєї діяльності.

Студентська рада інституту в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», чинним законодавством України, Статутом Академії та Положенням про студентське самоврядування ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», яке визначає право і можливість здобувачів вищої освіти вирішувати питання їх навчання та побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Академією.

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого – Колопенко Роксолана Михайлівна

народилась 01.06.2004.

Родом з мальовничого Прикарпаття, що на Івано-Франківщині. Повну загальну середню освіту здобула в "Фаховому коледжі міжнародної торгівлі" м. Київ. Восени 2021 року вступила до Міжрегіональної академії управління персоналом, Інституту права.

Займаю посаду старости своєї групи П-9-21-Б1ПрД2

Тел.+380688854951

roksolana.kolopenko1@gmail.com

Голова студентської ради:

1) представляє інтереси студентів інституту права;

2) організовує роботу студентської ради інституту та несе відповідальність за ефективність її діяльності;

3) координує роботу голів секторів;

4) не менше одного разу на рік звітує перед конференцією студентів Інституту про діяльність студентської ради інституту;

5) організовує проведення конференцій студентів інституту;

6) виконує доручення адміністрації інституту, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій, проектів;

7) виконує інші функції.

Заступник Голови  студентської ради Навчально-наукового інституту права

Ігор Цурко

093-187-81-51
Секретар Голови  студентської ради Навчально-наукового інституту права

Карина Артюх

098-837-32-30
Спортивний відділ студентської ради Навчально-наукового інституту права

- заохочує здобувачів вищої освіти до занять спортом;

- організовує спортивні змагання, заохочує участь здобувачів в загально академічних змаганнях та спортивних заходах;

- надає допомогу у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

Очолює відділ - Володимир Демченко

097-491-89-58

Інформаційний відділ студентської ради Навчально-наукового інституту права:

- інформує громадськість про діяльність органів студентського самоврядування Академії;

- співпрацює з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

- співпрацює з органами студентського самоврядування інших ЗВО.

- забезпечує швидке і якісне розповсюдження різноманітної інформації серед студентства;

Очолює відділ - Анастасія Загорняк

095-645-13-92

 

Культурно-масовий відділ студентської ради Навчально-наукового інституту права

організовує дозвілля та відпочинок здобувачів у вільний від навчання час;

- надає допомогу у діяльності клубів за інтересами, гуртків, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;

-долучається до організації та проведення різноманітних загально академічних творчих проектів, святкових днів в Академії;

- долучається до організації та проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначенням загальнодержавних і міжнародних свят.

Очолює відділ - Ліліана Ткаліч

098-043-76-73

Поділитися посиланням: