Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права

Кафедра адміністративного права була заснована у 1996 році, з моменту отримання ліцензії на підготовку фахівців за спеціалізацією “ Правознавство”, але як самостійна почала працювати з 1 вересня 2000 року.

У 2017 році її було перейменовано на кафедру адміністративного,фінансового та банківського права .

Завідувач кафедри:

Бортник Валентин Анатолійович

Кандидат юридичних наук, доцент, доктор наук галузі права,

Професор Міжнародної кадрової академії. Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Служба в Органах Внутрішніх Справ з березня 1993 року по березень 2005.

В Міжрегіональній академій працює з грудня 2005 року.

Загально-науковий педагогічний стаж з 1995 по теперішній час.

Здійснює керівництво курсами підготовки приватних виконавців. Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня - кандидат юридичних наук. Являється керівником наукового гуртка “Актуальні проблеми адміністративного, фінансового та банківського права”. Автор понад 50 наукових праць ( у тому числі три навчальні посібники та одна одноосібна монографія).

Основні наукові публікації Бортника В.А.:

Монографія: Кримінально-правова охорона честі та гідності особи. - К. МП «Леся» 2016 р. – 189 с.

1. Бортник В. А. ( у співавторстві) Національна поліція України: посібник для закладів вищої освіти /за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022. 188с.

2. Бортник В. А. ( у співавторстві) Національна гвардія України як правоохоронний орган: посібник для закладів вищої освіти /за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022. 104с.

3. Бортник В. А., Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Система державного управління: навч. посіб. //за заг. ред. д. ю. н., професор А.М. Кислого. Київ. Видавництво Ліра-К, 2022. 288 с.

4. Бортник В. А. ( у співавторстві) Прокуратура України: посібник для закладів вищої освіти /за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого, кандидата юридичних наук Ю.Г. Севрука. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022. 120с.

5. Бортник В. А. ( у співавторстві) Юридичний механізм захисту прав людини. Посібник для вищих навчальних закладів. ПрАТ “Вищий навчальний заклад” Міжрегіональна академія управління персоналом”. - Київ. - 2021 р. - 170 ст. У співавторстві за загальною редакцією д.ю.н. проф. В.О. Заросило та д.ю.н. проф. А.М. Кислого. Видавництво “Людмила”.- 2019.

6. Бортник В. А. ( у співавторстві) Посібник для вищих навчальних закладів “Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні”. -  ПрАТ “Вищий навчальний заклад” Міжрегіональна академія управління персоналом” за загальною редакцією д.ю.н. проф. В.О. Заросило та д.ю.н. проф. А.М. Кислого. Видавництво “Людмила”.- 2019. - 168 с. У співавторстві.

7. Бортник В.А. ( у співавторстві) Безпека суб'єктів підприємницької діяльності: курс лекцій / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора Кислого А.М. та доктора юридичних наук, професора Заросила В.О. Київ: “Видавництво Людмила”, 2019. 304 с.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  20.01.2023р.

ПК № 00127522/005550-23;

Тема: “Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері управління”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QcsXKekAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-1226-6215

Заступник завідувача кафедри

Лісовська Юлія Петрівна

Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

У науковому доробку має понад 50 наукових праць, серед яких навчальні посібники.

Коло наукових інтересів - адміністративне право та кібербезпека

Основні наукові публікації Лісовської Ю. П.:

Монографії:

 1. Лісовська Ю. П. Україна як правовий суб’єктор світової шахівниці : монографія. / Лісовська Ю.П. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 260 с.
 2. Лісовська Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу:монографія. / Лісовська Ю.П. — К.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. – 252 с.
 3. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифрова комунікація у міжнародному праві: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 218 с.
 4. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Філософія війни та миру: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 258 с.

Навчальні посібники:

 1. Лісовська Ю.П., Лісовський П.М., Подоляка С.А. Правова держава: історія, теорія, методологія: навч.посіб. / Ю.П. Лісовська, П.М. Лісовський, С.А. Подоляка – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 348 с.
 2. П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. Країнознавство: навч. посіб. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 264 с.
 3. Лісовська Ю.П., Подоляка С.А., Лісовський П.М. Сучасне фінансове право: навч. посіб. / Ю.П. Лісовська, С.А. Подоляка, П.М. Лісовський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 224 с.
 4. Литвиненко В.І., Лісовська Ю.П., Шашкова-Журавель І.О. Міжнародне право: кіберінфраструктура та охорона здоров’я: навч. посібник / В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, І.О. Шашкова-Журавель. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 236 с. 
 5. Лісовська Ю.П. Кібербезпека: ризики та заходи: навч. посібник. – К.: Виданичий дім «Кондор», 2019. – 272 с.
 6. Лісовський П. М., Подоляка С. А., Лісовська Ю. П. Спецслужби держав світу: ентропія, балістика, логістика : навчальний посібник. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2019. — 212 с.
 7. В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, П.М. Лісовський. Антикорупційне право: навчальний посібник / Литвиненко В.І., Лісовська Ю.П., Лісовський П.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 240 с.
 8. Курко М.Н., Лісовський, П. М., Лісовська, Ю. П. Криптологія: навч. посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 248 с.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  20.01.2023р. ПК № 00127522/005558-23;

Тема: “Сутність, структура, механізм адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки в Україні”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4S59j4cAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-9278-4487

Професорсько – викладацький штат кафедри:

 • Муравйов Кирило Володимирович

  Муравйов Кирило Володимирович

  Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

  Служба в органах внутрішніх справ з липня 1994 року по жовтень 2006 року

  Загальний науково-педагогічний стаж (безперервно) з вересня 1999 р. по теперішній час. Є автором понад 90 наукових праць (у тому числі чотири навчальних посібники з грифом МОН України, одна одноосібна монографія).

  За останні 5 років підготував 1 монографію та 4 навчальних посібників, 18 публікацій, 8 статтей у науково-періодичних виданнях інших держав.

  Монографія:

  Муравйов К. В. Проблеми реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань : монографія / К.В. Муравйов. – К. : «МП Леся», 2016. – 412 с.

  Навчальні посібники:

  1. Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні [Текст] : посіб. для ВНЗ / [М. Н. Курко та ін. ; за заг ред. д-ра юрид. наук В. О. Заросила та д-ра юрид. наук, проф. А. М. Кислого] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом". - Київ : Людмила [вид.], 2019. - 167 с.

  2. Судочинство та судоустрій в Україні: посібник для вищих навчальних закладів / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М. Кислого, Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 196 с.

  3. Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : посібник / [В. І. Божик та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АН вищ. шк. України А. М. Кислого, д-ра юрид. наук, доц., заслуж. юриста України С. М. Князєва, д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України С. С. Чернявського ; Нац. поліція, Нац. акад. внутр. справ, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : Видавництво Людмила, 2021. - 239 с.

  4. Юридичний механізм захисту прав людини [Текст] : посіб. для ВНЗ / [В. О. Заросило та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. О. Заросила та д-ра юрид. наук, проф. А. М. Кислого] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом". - Київ : Видавництво Людмила, 2021. - 171 с.

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=zvfi_UwAAAAJ&hl=uk

  https://orcid.org/0000-0002-4422-4116

  Згорнути ↑
 • Муравйова Ірина Анатоліївна

  Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

   

  Науково-педагогічний стаж складає 18 років. Має багато наукових праць, серед них:

  1. Криміналістика. Збірник тестових завдань [Текст] : посіб. для ВНЗ / [А. М. Кислий та ін. ; за заг. ред. В. О. Заросила та А. М. Кислого] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом". - Київ : Людмила , 2020. - 59 с. ISBN 978-617-7974-03-0 

  2. Прокуратура України: посібник для закладів вищої освіти / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М.Кислого, кандидата юридичних наук Ю.Г.Севрука. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 120 с. ISBN 978-617-555-018-2

  3. Національне агентство з питань запобігання корупції: посібник для закладів вищої освіти / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М.Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 136 с. ISBN 978-617-555-073-1

  4. Національна поліція України: посібник для закладів вищої освіти / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М.Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 188 с. ISBN 978-617-555-061-8

  5. Національна гвардія України як правоохоронний орган: посібник для закладів вищої освіти / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М.Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 104 с. ISBN 978-617-555-060-1

  6. Правоохоронна діяльність в Україні: посібник для закладів вищої освіти / за заг. редакцією доктора юридичних наук, професора В.О.Заросила та доктора юридичних наук, професора А.М.Кислого. Київ: «Видавництво Людмила», 2022. 312 с. ISBN 978-617-555-076-2

   

  У 2021 р. пройшла закордонне стажування в International Economic Institute s.r.o.(Czech Republic) на тему “Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely”, 180 годин (6 кредитів).

   

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4mjnzVG3HY0R_KwvrxT534esmDUzYZli7ZfBBZi76jBWlh01tK8RU6rRd_gR92L0-wAHHk1dlu5e2fghNLEcuzeVXA3YjZxHfiGWOJyIlTYTQZikuhIKU3G0cxBjqqYcptlwWkbLFO_Mrg8AkENP7h9xoT9g&user=Ndgeu3oAAAAJ

  https://orcid.org/0000-0001-8206-2640

  Згорнути ↑
 • Бандурка Олександр Олександрович

  Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Є членом НААУ. Стаж практичної роботи понад 30 років. Член Спеціалізованої Вченої Ради.

  Також являється членом редколегій наукових журналів: “Верховенство права”, “Європейські перспективи”.

  Основні наукові публікації Бандурки О. О.:

  1. Бандурка О.О. Грошово-кредитна політика України. Європейські перспективи. Наук.-практ. журнал. К. №4. 2022

  2. Бандурка О.О. Екологічний податок. Наше право. К. №3 2021

  3. Бандурка О.О. «Заходи адміністративно-правового захисту власності» («Європейські перспективи», № 1/2020), 

  4 . Бандурка О.О. «Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні» («Право.ua», №1/ 2020),

  5 . Бандурка О.О. «Адміністративний договір як форма регулювання адміністративних відносин» («Верховенство права», № 2/2020).

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 року. ПК №00127522/002635-182

  Тема: Суб’єкти адміністративних правопорушень.

  Згорнути ↑
 • Махмурова-Дишлюк Олена Петрівна

  Кандидат юридичних наук.

  В Міжрегіональній Академії управління персоналом працює з вересня 2019 року на посаді доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

  Основні наукові публікації Махмурової-Дишлюк О.П:

  Монографії:

  Беззубов Д.О., Добкіна К.Р., Клюєва Є.М., Махмурова-Дишлюк О.П., Озель В.І., Хохленко О.М., Хохленко В.М. Кулініченко О.С. Адміністративно-правові гарантії забезпечення безпеки мореплавства в період збройних конфліктів: монографія / за заг.ред. д.ю.н. Беззубова Д.О. Київ: ДУІТ, 2019. 220 с.

  Публікації у фахових наукових виданнях України:

  Махмурова-Дишлюк О.П. Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – № 2(39) /2019 – С. 19­24..

  Махмурова-Дишлюк О.П. Адміністративно-правове гарантування безпеки судноплавства у період збройних конфліктів. «Право і суспільство». – № 4 ч.2 /2020 – С. 120­124.

  Статті у закордонних наукових виданнях:

  Elena Makhmurova-Dyshlyuk. Counterterrorism mechanism of maritime transportation security. LEGEA ŞI VIAŢA - Publicaţie ştiinţifico-practică. Nr. 12/2 (300) 2020– С. 62-65.

  Згорнути ↑


На сьогодні на серед працівників кафедри адміністративного, фінансового та банківського права нараховується 2 доктори юридичних наук та 7 кандидатів юридичних наук. Серед них доктор юридичних наук, доцент Муравйов К. В.., доктор юридичних наук, професор Бандурка О. О., кандидат юридичних наук, доцент Бортник В. А., кандидат юридичних наук, професор Баранов-Мохорт С. М., кандидат юридичних наук Руснак Ю. І.., кандидат юридичних наук, доцент Гоцалюк С. Ю.,кандидат юридичних наук Лісовська Ю. П.., кандидат юридичних наук Острівна Л. В., та інші співробітники. Фахівцем кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Тітова Л.Ю.

 

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права забезпечує викладання дисциплін адміністративно-правої спрямованості, фінансової та банківської справи. Всього працівниками кафедри викладається понад 22 дисципліни.

Основними навчальними дисциплінами  є:

1. Адміністративна відповідальність

2. Адміністративне право

3. Адміністративний процес

4. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання у сферах державного управління та місцевого самоврядування

5. Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції України до Європейського Союзу

6. Адміністративні процедури та адміністративні провадження: проблеми кореляції

7. Державне будівництво та місцеве самоврядування

8. Міграційне право

9. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

10. Проблеми адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб

11. Податкове право

12. Фінансове право

13. Актуальні проблеми фінансового права

14. Правові засади валютного регулювання

15. Правове регулювання банкрутства

16. Бюджетне право

17. Правові основи інвестиційної діяльності

18. Біржове право України

19. Банківське право

20. Інформаційне право

21. Правові основи фінансово-грошової системи

22. Державна служба України

 

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права створена з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, гласності, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, рівності умов праці кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, свободи творчого пошуку.

 

Науково-методична робота кафедри:

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності МАУП.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямків спеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія  адміністративного права, адміністративного процесу, фінансового права, банківського права;
 • іноваційні етапи розвитку адміністративного права в сучасний період;
 • іноваційні процеси в сфері адміністративного права;
 • напрями підготовки спеціалістів з адміністративного, фінансового та банківського права;
 • методологія оцінювання ефективності адміністративного права;
 • іноваційна діяльність у сфері фінансового та банківського права;
 • еволюція використання спеціальних засобів у сфері фінансового та банківського права.

Поділитися посиланням: