Кафедра правоохоронної та антикорупційної діяльності

Кафедра була заснована з отриманням ліцензії на спеціальність «Правознавство», але як самостійна стала існувати з 1 вересня 2000 року.

У 2019 році її було перейменовано на кафедру правоохоронної та антикорупційної діяльності , яку очолює досвідчений фахівець доктор юридичних наук, професор Заросило Володимир Олексійович.

Завідувач кафедри:

Заросило Володимир Олексійович

Доктор юридичних наук , професор. Завідувач кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Науково-педагогічна діяльність з 1999 по теперішній час. Служба в Органах Внутрішніх Справ 1980 по 2010 рік. За останні 5 років підготував 6 монографій та 5 навчальних посібників, 20 наукових статей.

1.The essence of administrative and delict proceedings in the system administrative and procedural law of Ukraine – Науковий вісник університету «Львівська політехніка» № 4 2018 р.

2. The Philosophy of Legal Education in Contemporary Ukraine: Worldview Basic

Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 8(38), Winter 2018

3. Legal regulation of occupational safety and health in the European Union and Ukraine: a comparative approach. Naukovyi Visnyk Natsionalnogo hirnychoho universytetu #6 2019.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 23 березня ПК№00127522/002635-18 Тема: «Суб’єкти корупційних правопорушень»

Співпраця з Національною поліцією. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій.

 

Заступник завідувача кафедри:

Леоненко Ігор Володмирович

У 2005 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ України.

У 2009 році закінчив Академію управління МВС та отримав ступінь магістра права.

У 2014 році у Національній академії внутрішніх справ України захистив дисертацію на тему «Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З 2005 по 2011 рр. працював в органах внутрішніх справ України на посадах оперуповноваженого відділу карного розшуку Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, викладача кафедри теорії та практики організації оперативно-розшукової діяльності Академії управління МВС, старшого інспектора управління кримінальної інформації Департаменту інформаційних технологій МВС України. 

З 2014 по 2015 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри правознавства НКГУ ВМУРЛ "Україна".

З 2016 по 2019 рр. працював на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін ВНЗ "Університету економіки та права "КРОК".

Професорсько – викладацький штат кафедри:

Кислий Анатолій Михайлович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом (за внутрішнім суміщенням).

Свою професійну кар’єру почав з посади від інспектора до першого заступник начальника ГУМВС України в Київській області. З 2004 по 2007 роки перебував на керівних посадах декана факультету та проректора Київського юридичного інституту МВС України. Науково –педагогічний стаж роботи складає понад 20 років. Має понад 150 наукових праць.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 р. ПК 00127522/ 002637-18

Тема: Розслідування порушень прав людини.

Капля Олександр Миколайович

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

У науковому доробку має понад 60 наукових праць, серед яких дві одноособові монографії, а також наукові посібники, в тому числі з грифом МОН.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 р. ПК 00127522/ 002636-18

Тема: Теоретичні проблеми реалізації засад кримінального процесу.

Колос Ольга Валеріївна

Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Автор 20 наукових публікацій. Член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 р. ПК 00127522/ 002639-18

Тема: Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України.

Курко Микола Нестерович

Професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права імені Володимира Великого

МАУП

Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського, 1981р., правознавство, юрист. Ордена Красного знамені Академія МВС СРСР, 1985р., правознавство (організація управління в сфері правопорядку), юрист (організатор управління в сфері правопорядку)

Доктор юридичних наук, 2011р., 081 – право (12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право); «Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні» - професор кафедри адміністративного права, 2015р.; заслужений юрист України, 1994р.

Підвищення кваліфікації у Вищій школі управління Міжрегіональної академії управління персоналом за програмою «Правоохоронна діяльність».Свідоцтво 00127522/002633-18.

Тема випускної роботи: «Правоохоронна діяльність Національної поліції », 23 березня 2018 року.

Владова Алла Андріївна

Фахівець кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ННіП ім. князя Володимира Великого МАУП.

Присвоєно ступінь бакалавра зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Цивільне право та право інтелектуальної власності» від 09 червня 2020 р.

 

На сьогодні на серед працівників кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності нараховується 5 докторів юридичних наук та 12 кандидатів юридичних наук. Серед них доктор юридичних наук, професор Кислий А. М., доктор юридичних наук, професор Заросило В.О., доктор юридичних наук, доцент Капля А.М., кандидат юридичних наук, Леоненко І.В. , доктор юридичних наук, проф. Богатирьов І.Г., кандидат юридичних наук, Бондаренко Є.В., кандидат юридичних наук, доцент Колос О.В, кандидат юридичних наук, доцент Перець В.І., доктор юридичних наук, професор Курко М.Н., кандидат юридичних наук, доцент, Тимошенко Ю.П., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Козаченко О.І., кандидат юридичних наук Пукач І.Б., кандидат юридичних наук Савенко Г.В., кандидат юридичних наук, доцент Скиданов К.В.,  кандидат юридичних наук, доцент Стеценко Ю.В., кандидат юридичних наук Форостяна С.В., кандидат юридичних наук  Чесакова М.С., та інші співробітники. Фахівцем кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності працює Владова А.А.

Кафедра правоохоронної та антикорупційної діяльності забезпечує викладання дисциплін кримінально-правової спрямованості, охорони та безпеки підприємств установ та організацій, а також антикорупційної діяльності. Всього працівниками кафедри викладається понад 53 дисциплін.

За кафедрою закріплено більше ста навчальних дисциплін, які забезпечують 8 докторів наук та 21 кандидат наук.

Основними навчальними дисциплінами  є:

1.Адвокатура України

2.Антикорупційна діяльність

3.Актуальні питання кримінального права

4. Актуальні проблеми правозахисної діяльності

5.Актальні проблеми судочинства та судоустрою в Україні

6.Антикорупційна політика та антикорупційна стратегія в Україні

7.Антикорупційне право

8.Взаємодія приватних детективів з громадськістю та правоохоронними органами

9.Виконавче провадження

10.Гарантії адвокатської діяльності

11.Документвання корупційних правопорушень

12.Забезпечення безпеки підприємницької діяльності

13.Забезпечення безпеки суб’єктів антикорупційної діяльності

14.Історія розвитку антикорупційного законодавства в Україні

15.Криміналістичне забезпечення діяльності приватних детективів

16.Кримінально-виконавче право

17.Криміналістичне забезпечення адвоката-захисника

18.Особиста безпека приватних детективів

19.Правозахисна діяльність адвокатури в Україні

20.Приватна детективна діяльність та її зв'язок з судочинством

21.Актуальні питання кримінального права

22.Нотаріат України

23.Спеціальна техніка

24.Суд, судоустрій та судова діяльність в Україні

25.Професійно-психологічна підготовка працівника охоронних структур

26.Теорія безпеки соціальних систем

27.Теорія кримінально-правової кваліфікації злочинів

28.Теорія і практика аргументації

29.Кримінологія

30.Криміналістика

31.Порівняльне кримінальне право

32.Правове забезпечення підприємств в Україні

33.Правові засади запобігання та протидії корупції в державних органах

34.Організація служб безпеки підприємств, установ та організацій

35. Правозахисні органи України

36.Правоохоронні органи України

37.Система захисту організацій та установ

38.Судові та правоохоронні органи України

39.Сучасні проблеми боротьби з тероризмом

40.Сучасні проблеми процесуальних зловживань зі сторони органів досудового розслідування, прокуратури та суду

41.Відповідальність за корупційні правопорушення

42.Захист підприємницької інформації

43.Кадрове забезпечення адвокатури

44.Кримінальне право

45.Кримінальний процес

46.Організаційні засади запобігання та протидії корупції на підприємствах, установах та організаціях

47.Організаціно-правові проблеми безпеки підприємництва

48.Порівняльне кримінальне право та процес

49.Організія безпеки підприємств

50.Організація нових антикорупційних органів

51.Організація правоохоронної діяльності

52.Організація прокурорської діяльності

53.Організаційно-правові засади забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій

Кафедра правоохоронної та антикорупційної діяльності створена з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, гласності, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, рівності умов праці кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, свободи творчого пошуку.

Науково-методична робота кафедри:

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності МАУП.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямків спеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія  кримінального права, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, антикорупційної діяльності;
 • роль правоохоронних та правозахисних органів в системі державних органів
 • іноваційні етапи розвитку правоохоронної діяльності в сучасний період;
 • іноваційні процеси в сфері правоохоронної діяльності;
 • напрями підготовки спеціалістів з правоохоронної та правозахисної діяльності;
 • методологія оцінювання ефективності антикорупційної діяльності;
 • іноваційна діяльність у сфері виконавчого провадження та виконання покарання;
 • еволюція використання спеціальних засобів у сфері забезпечення безпеки підприємницької діяльності;
 • формування нової системи кримінально-процесуальної діяльності судових та слідчих органів.
 • антикорупційна діяльність як один з напрямів діяльностідержавних органів на сучасному етапі розвитку держави.

Місія кафедри  правоохоронної та антикорупційної діяльності:

 • формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно-мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в галузі права на вітчизняному і міжнародному ринках праці на основі:
 • постійної модернізації освітнього процесу;
 • виконання на належному науковому і методологічному рівнях наукових досліджень з проблем кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-виконавчого права;
 • впровадження прогресивних технологій і методик;
 • організація навчально-виховного процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері правознавства;
 • постійна участь співробітників кафедри в організації і проведенні МАУПом і ННіП ім.князя Володимира Великого  виховної роботи зі студентами
 • стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи;
 • надання наукової та методичної допомоги студентам в глибоких знаннях сучасної теорії і практики правової організації держави і діяльності судових та правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

Поділитися посиланням: