Меню

Навчально-науковий інститут права

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІМЕНІ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

корпус № 7, телефон: 490-95-21

Юрист - це одна з найбільш поширених,
необхідних і високооплачуваних професій
у цивілізованому суспільстві.
Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар.

Інститут заснований у 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 р., протокол №14 та наказом Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 1994 р. №310. Інститут створювався за участю Національної Академії служби безпеки України.

У 2001 році збудовано корпус №7 Інституту права. Який має загальну площу 2850,2 кв.м., аудиторний фонд 1280 кв.м. з них: 3 потокові аудиторії на 150-200 місць кожна. 14 аудиторій для практичних занять на 30-60 місць.

Директор інституту – доктор юридичних наук, професор Кислий Анатолій Михайлович.

Свою професійну кар’єру почав з посади від інспектора до першого заступник начальника ГУМВС України в Київській області. З 2004 по 2007 роки перебував на керівних посадах декана факультету та проректора Київського юридичного інституту МВС України. Науково – педагогічний стаж роботи складає понад 20 років. Має понад 150 наукових праць.

Заступник директора – Тимошенко Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент.

У 1999 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ. З 1995 по 2019 рік проходив службу в ОВС та ДКВС України. Науково-педагогічний стаж складає 20 років. Має понад 50 наукових праць.

Основним навчальним підрозділом Інституту є факультет стаціонарних та заочних форм навчання.

Декан факультету – Муравйова Ірина Анатоліївна. Доктор філософії в галузі права.

У 2004 році закінчила Навчально-науковий інститут права МАУП за напрямком підготовки «Правознавство».

Головна мета факультету підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

В Інституті набір студентів здійснюється за відповідними освітніми програмами:

Освітній рівень бакалавр:

Освітній рівень магістр:

Передбачено Вибіркові дисципліни

Освітній рівень доктор філософії:

Силабуси навчальних дисциплін для аспірантів

Наукові публікації аспірантів PhD «Право»

Високопрофесійні кадри науково-педагогічного складу кафедр, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах, а також запрошуються на роботу видатні вчені-правники та юристи-практики.

У складі Навчально-наукового Інституту права діють шість кафедр:
При інституті створено та ефективно діють три спеціалізовані вчені ради:
 • Спеціалізована вчена рада К 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».
 • Спеціалізована вчена рада Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
 • Спеціалізована вчена рада К 26.142.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» (юридичні).

Науково-педагогічний склад інституту є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

В Інституті права відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично - консультаційний центр «Центральна юридична клініка», яку очолює адвокат Крупєй Вікторія Юріївна.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за напрямком «Право» та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів.

На базі юридичної клініки студенти одержують знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії. Проходять навчальну та виробничу практику, одержують матеріали юридичних справ, які веде юридична клініка, беруть участь в їхньому обговоренні.

Також студенти мають можливість спілкування з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності.

Метою юридичної клініки є підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості та людської гідності, формування правової культури громадян, підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок.

В інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля.

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого – Іван Чаван.

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній, спортивній та творчій роботі факультету та Академії загалом.

 • Голови студентської ради інституту(2016-2018 рр)

 • Екскурсія

 • День вишиванки

 • Випуск бакалаврів

 • Конкурс «Танці з Викладачами»

 • Фестиваль «Артпалітра»

 • Екскурсія

 • Змагання з футболу

 • Конкурс «Містер МАУП»

 • Змагання з волейболу

 • Конкурс « Міс МАУП»

 • Конференція

Фото з життя  Навчально-наукового Інституту права

Поділитися посиланням: