Кафедра економіки та управління бізнесом

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 24

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 14-58

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», також фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», за освітніми рівнями

 • Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Економіка та управління бізнесом» );
 • Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Економіка та управління бізнесом» );
 • Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Бізнес — адміністрування»).
 • Бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та управління підприємствами» );
 • Магістр за спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економіка та управління підприємствами» ).

Кафедра готує фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Економіка та управління бізнесом», зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економіка та управління підприємствами».

За кафедрою закріплено понад 60 дисциплін, у тому числі: «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Моделювання в управління соціально-економічними системами», «Антикризове управління», «Конкурентоспроможність підприємства», «Організаційна культура», «Організація виробництва», «Стратегічне управління бізнесом», «Управління виробничими конфліктами», «Управління проектами», «Управління якістю».

На кафедрі успішно діє студентські наукові гуртки «Основи управління бізнесом» та «Сучасна економічна теорія», в якому щомісячно проводяться заняття зі студентами Академії.

Кафедра готує фахівців з економічного аналізу стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків економічних показників до фінансово — економічних планів підприємств та організацій; угод про оренду, кредитних та страхових угод; управління матеріальними ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності в сфері економіки, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує економічну політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення економічних результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 073 «Менеджмент» можуть бути: вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо); фондові біржі; державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Історія

Кафедра була заснована у 1 вересня 1999 року як кафедра економіки. У 2019 році її було перейменовано на кафедру економіки та управління бізнесом.

Завданням кафедри є підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, які навчаються за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Першим її очільником була Осокіна Валентина Василівна, кандидат економічних наук, професор МКА. З 2005 р. - Малиш Наталія Андріївна, кандидат економічних наук, професор, з 2006 р. - Кривобороденко Геннадій Павлович, доктор економічних наук, професор, з 2010 р. - Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА. З 2018 р. - Сафонова Віра Євгеніївна, доктор економічних наук, професор МКА. З вересня 2019 р. - заступник завідувача кафедри Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА. З 1 січня 2021 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри Якушик Іван Давидович, доктор економічних наук, професор, директор ННІМЕФ МАУП. З 1 вересня 2021 р. -  заступник завідувача кафедри Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА.

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи.

 

У штаті кафедри працює 7 викладачів, серед них:

 • 1 доктор економічних наук, професор;
 • 6 кандидатів економічних наук.

До викладання дисциплін також залучаються викладачі-сумісники:

 • 8 кандидатів економічних наук.

 • Козлова Алла Іванівна

  ПІБ

  Козлова Алла Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук/старший науковий співробітник

  Посада

  Заступник завідувача кафедри, професор

  Науково-педагогічна діяльність

  47 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. ПрАТ «ВНВ»МАУП» Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 18 грудня 2015р. № 12СПВ 186835 «Антикризове управління підприємством в умовах нестабільної економіки».

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.«Економічна теорія».  Навч. посібник під загальною редакцією В.Захожая. Розділ 12, 15, 25, 27. - К.: 2016, ДП «Видавничий дім «Персонал».

  2.Козлова  А.І.,Іноземні інвестиції в промисловість України. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 5. .  К.: Видавничий дім Персонал, 2018.- с.223-226.

  3. Козлова  А.І., Чинники, що стоять  на заваді іноземному інвестуванню в економіку України Науковий часопис. Випуск 7.-  К.: Видавничий дім Персонал, 2018.- с.223-226                    4. Козлова  А.І., Мельник А.В. Роль мотивації персоналу в системі управління підприємством. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9.-    К.:  МАУП ., 2019.- с.381-383 

  5. Козлова  А.І., Гафуров  Б.С. Корпоративна культура підприємства як шлях до впровадження принципів глобального договору ООН. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9.  - К.:  МАУП., 2019.-  с.381-383

   6. Козлова А.І., Поврезнюк Д.В., Роль Інвестицій в управлінні розвитком нафтогазовидобувних підприємств особливості управління. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Впуск 11. – К.: МАУП., 2020.- ст. 123-125

  7. Козлова А.І., Звягінцева Ю.В., Інноваційним проектом на підприємстві. Проблеми модернізації України. Нвуковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020-ст 117-180

  8. Тужакова А.А., Козлова А.І., Теоретичні аспекти управління персоналом на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- ст 330-330

  9.  Юрків В.О., Козлова А.І., Формування та розвиток мотивів трудової поведінки персоналу на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис.Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- ст. 345-348

  10. Козлова А.І., Карпенко Т.О., Формування кадрової політики на підприємстві. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП.,

  2020- ст.120-123

  11. Козлова А.І., Синьоок Є.В., Особливості структури організаційної культури підприємства Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020 – ст 311-313

  12. Accounting as an integral part of financial and economic assessment of business entities. Naukoviy Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – 5(1) – V.3/ - P. 162 – 166 – URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/162. M.Bodretskyi, M. Koval, H. Skyba, A, Kozlova, H. Kryshtal.

  13. Карбовська Л., Якушик І., Фещенко О., Каліна І., Козлова А. (2021) Забезпечення сталого розвитку економіки та підвищення енергетичної безпеки на основі використання вед: Проблеми та перспективи. Фінансово – кредитна діяльність:проблеми теорії та практики, 2(37), 438-446.

  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230338

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Каменева Наталія Володимиріна

  ПІБ

  Каменева Наталія Володимиріна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  9 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Захист кандидатської дисертації, 24.11.2016 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Каменева Н.В. Концептуальні підходи до управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства // Економіка та держава. - 2016. - № 1. − С. 97 − 100;

  2. Каменева Н.В., Фещенко О.Л. Оцінка впливу діяльності металургійних підприємств на навколишнє природне середовище України // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 2. − С. 28−32.

  3. Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні Проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2016. - № 1. − С. 348 − 360 (1,2 ум. друк. арк.) (видання включене до міжнародних наукометричних баз).

  4. Каменева Н. В. Согласование критериев оптимизации экологических инвестиций / Н. В. Каменева // «Украйна-България-Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 3. Варна – Херсон: Издателство «Наука и экономика», 2018. – С. 88- 92.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Філіппов Михайло Іванович

  ПІБ

  Філіппов Михайло Іванович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук/ доцент

  Посада

  Професор

  Науково-педагогічна діяльність

  50 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНВ»МАУП» Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21 грудня 2015р. № 12СПК 745255 «Етапи та моделі управління змінами»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Філіппов М.І., Довбик К.С.-Особливості діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту . / Проблеми модернізації Украіни (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2016. с.70-74.

  2.Філіппов М.І., Мотов О.В.- Удосконалення управління торговельною діяльністю підприємств на ринку легкових автомобілів / Проблеми модернізації України (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2017. с.329-331.

  3.Филиппов М.І., Чжан Паньсин – Социально-экономическая  эффективность профессионального развития персонала в СК «Украинская страховая компания» / Проблеми модернізації України (зб. наук. праць) - К.: МАУП. ДП ″Вид. дім ″Персонал″, 2017. с.332-335.

  4. Філіппов М.І., Сахарова Т.В., Перешкоди в процесі маркетингових комунікаціїї підприємств: причини виникнення та шляхи подолання.

  Актуальні проблеми економіки, №6(192), 2017, с.120-126.

  5.Філіппов М.І., Сотнікова Я.С.,- економічна діагностика та напрями та напрями зростання ефективності  використання виробничого потенціалу підприємства. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 9. - К.: МАУП., 2019.- с. 396-399

  6.Белкіна Т.А., Філіппов М.І., Фактори впливу на соціально психологічний клімат колективу підприємства. Проблеми модернізації України. Науковий часопис. Випуск 11. – К.: МАУП., 2020- с. 245-251

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Черняєва Олександра Олександрівна

  ПІБ

  Черняєва Олександра Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Захист кандидатської дисертації, 07.06. 2018 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Черняєва О.О. Діагностика ефективності управління витратами підприємства в залежності від рівня його інформаційного забезпечення // Економіка і фінанси: наук. журнал. Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2016. Спецвипуск. С. 19-28 (0,50 друк. арк.)(Включено до Index Copernicus).

  2.Черняєва О.О. Особливості формування системи управління витратами підприємства: теоретичний аспект // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. пр. / Донецький державний університет управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2016. Т. ХVІІ. С. 143-153 (Серія «Економіка»; вип. 299) (0,54 друк. арк.).

  3.Cherniaieva O. О. The conceptual framework of information support for enterprise cost management // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка. Одеса: ФОП Головко О.А., 2017. Т. 22. Вип. 3 (56). С. 107-111 (0,50 друк. арк.)(Включено до Index Copernicus).

  4.Захожай В.Б., Черняєва О.О. Інформаційне підґрунтя процесів обліку витрат підприємства // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. К.: ЮНЕСКО, 2017. № 2. С. 15-20 (0,46 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: визначено взаємозв’язок та узгодженість елементів інформаційного підґрунтя процесів обліку витрат підприємства (0,32 друк. арк.).

  5.Zakhozhai V., Cherniaieva O. A technical approach to assessment  of the level of information support  for an industrial  enterprise costs management // Економіка. Фінанси. Право: наук. журнал. К.: ТОВ «Міжнародний бізнес центр», 2017. №6/2. С. 39-43 (0,54 друк. арк.) (Включено до Index Copernicus). Особистий внесок здобувача: удосконалено науково-методичний підхід до оцінки рівня інформаційного забезпечення управління витратами промис

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Даневич Микола Володимирович

  ПІБ

  Даневич Микола Володимирович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Захист кандидатської дисертації,  2015 р. Спеціальність 08.00.07 –демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.);

  ВНЗ «Кіровоградський Національний Технічний Університет»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

   

  Розробки та патенти

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010, випук 18, ч.1. Стр.48 – 54

  2. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю продукції». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП, 2020,  52 с.

  3. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління бізнес -процесами». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП» 2020,  30 с.

  4. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи управління бізнесом». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП,2020, 32с.

  5. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи антикризового управління». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП , 2021, 27с

  6. Силабус навчальної дисципліни  «Основи антикризового управління». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП., 2021, 12с.

  7. Силабус навчальної дисципліни  «Управління конкурентоспроможністю продукції». / ПрАТ «ВНЗ» МАУП., 2021, 12с.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Скаредов Максим Олегович

  ПІБ

  Скаредов Максим Олегович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Студент

  Посада

  Фахівець кафедри економіки та управління бізнесом

  Науково-педагогічна діяльність

  -

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  -

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  -

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  -

  Розробки та патенти

  -

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  -

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  -

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Українською та англійською

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри працює над темою: «Інституціональні, інноваційні та інвестиційні чинники трансформації і розвитку економіки України» (2021-2025рр.). До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри. У 2020 році на кафедрі економіки та управління бізнесом була створена науково-методична рада.

У 2016 - 2021 рр. на кафедрі було підготовлено та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Бурсов Р.В., Грушина А.І., Каменева Н.В. та Черняєва О.О.).

За результатами наукових досліджень у 2013-2021 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 76 наукові праці, з них 42 – статей та 34 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях.

Викладачами кафедри взято участь у 20 наукових конференціях.

Постійно оновлюються методичні матеріали - навчальні та робочі програми, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тестові завдання, білети для екзаменів та заліків.

Науково-педагогічний склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання.

Розроблено понад 60 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

За тематикою наукових досліджень кафедри проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати знаходять відображення в дипломних роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах, наукових статтях.

Відомі випускники

Жан Беленюк - народний депутат України фракція політичної партії Слуга Народу, український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, дворазовий чемпіон світу. Чемпіон Європейських ігор 2019 року м. Мінськ. Заслужений майстер спорту України. Народний депутат Верховної ради України IX скликання з 2019 року. Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2016 році.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2015 році.

Любарець Тетяна – керівник відділення № 768 м. Київ, АТ Укрсиббанк BNP Paribas Group. Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчила навчання у 2018 році.
Поділитися посиланням: