Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Гетьман Іван Мазепа

Гетьман Іван Мазепа

Олелько Островський. БУГ.2009.

До третьої книги першого зібрання творів Олелька Ос- тровського (1880—1919) включено книгу ранніх оповідань "В сутіні ночі" (1912) та чотири драматичні твори "Гетьман Іван Мазепа", "Сільська честь", "Стрільці", "Нірвана". Для широкого загалу читачів.

Гори говорять.

Гори говорять.

Самчук, Улас. 2008.

Історію часом розповідають гори, треба лише почути її. У романі “Гори говорять” Уласа Самчука є все: жорстокі події Першої світової війни, шалене кохання гуцулки, мадярки, сильні характери мужніх чоловіків. Усі події розгортаються у благословенних українських Карпатах. Українці усвідомили себе народом, але змушені брати участь у братовбивчій війні, яку йому нав’язали на його ж землі дві імперії — Росія та ­Австро­Угорщина. Для широкого загалу читачів.

День гніву.

День гніву.

Юрій Косач. Буг.2010.

До другої книги видання увійшла повість "День гніву" (дві частини), яка охоплює події 1648 року, року початку Визволь­ної війни, року блискучих перемог під Жовтими Водами, Кор­сунем, Костянтиновом і Пилявцями. Для широкого загалу читачів.

Захар Беркут. Борислав сміється.

Захар Беркут. Борислав сміється.

Іван Франко. БУГ.2010.

До видання включено дві повісті І. Я. Франка (1856— 1916) — "Захар Беркут", про героїчну боротьбу проти тата- ро-монгольських загарбників у XIII ст., і "Борислав сміється", про запеклу соціальну боротьбу "нових людей" — галицьких робітників. Ці повісті вивчаються за шкільною і вузівською програмою і викликають незмінний інтерес. Для широкого загалу читачів.

Іван Богун, полковник вінницький.

Іван Богун, полковник вінницький.

Островський, Олелько. 2009.

Це перше зібрання історичної белетристики відомого і надзвичайно популярного у роки визвольних змагань 1917–1919 рр. українського письменника Олелька Островського — Олександра Павловича Островського (1880–1919). До першої книги ввійшли історичні оповідання і повість про події часів Хмельниччини. Для широкого загалу читачів.

Іду на Вас. Ідоли падуть.

Іду на Вас. Ідоли падуть.

Ю. Опільський. 2009.

У виданні представлено дві історичні повісті Юліана Опіль­ського. “Іду на Вас” — гостросюжетний художній твір лицарської української прози про шляхетного князя давньої України Святослава. “Ідоли падуть” повістує про князя­дер­жавника Володимира Великого, перед яким постала глобальна проблема: обрати нову віру для Київської Русі. Для широкого кола читачів.

Пекло на землі.

Пекло на землі.

Юрченко, Віталій.2009.

Роман В. Юрченка — болюча, талановита сповідь про пошук свого місця у житті представників української інтелігенції 20–30­х років ХХ століття. Пекло на землі створила радянщина для українського народу, провівши його через громадянську війну, колективізацію до концентраційних таборів на Соловках. Головний герой вчитель Юрченко не втратив людської гідності на цьому кривавому шляху. Для широкого кола читачів.

Рубікон Хмельницького.

Рубікон Хмельницького.

Юрій Косач. Буг.2010.

Зібрання творів у трьох книгах талановитого українсько­го письменника Юрія Миколайовича Косача (1909—1990) в Україні видається вперше. Це вибрані твори на історичну те­матику із XVII—XIX ст. Для широкого загалу читачів.

Руйнування Батурина.

Руйнування Батурина.

Островський, Олелько. 2009.

До другої книги історичної белетристики Олелька Островського (1880–1919) ввійшли оповідання і повість про події 1708–1709 і 1775 років, пов’язані із намаганням гетьмана І. Мазепи звільнити Україну від московської кормиги. Читачеві для осмислення національної історії і таких її творців, як Іван Мазепа, Пилип Орлик, Дмитро Чечель, Кость Гордієнко і багатьох інших героїв України. Для широкого загалу читачів.

Степова Квітка.

Степова Квітка.

Лазорський, Микола. 2008.

В історичному романі Миколи Лазорського “Степова Квітка” повістується про легендарну українку Роксоляну — дружину султана Османської імперії Сулеймана Блискучого. Автор красномовно, з великим хистом доводить, що українській жінці притаманні краса, почуття кохання, вона хороша порадниця, любить рідний край, а коли треба, виявляє крицеву мужність; вона не лише муза, вона — дипломат, лицар, товариш. Для широкого загалу читачів.

Сумерк.

Сумерк.

Ю. Опільський. 2009.

Історична повість (1430–1433 рр.) Ю. Опільського “Сумерк” — це захоплюючий твір про українське лицарство, його боротьбу, почуття честі, православну віру, пристрасне кохання. Боротьба українського боярства на чолі з князем Свидригайлом за відновлення колишньої могутності України — основний мотив повісті. Для широкого кола читачів.

Чого не гоїть огонь.

Чого не гоїть огонь.

Самчук, Улас. 2008.

У горнилі Другої світової війни Українська повстанська армія веде жертовну боротьбу за Україну поміж двох неукраїнських сил — радянської і нацистської. Стрімко розгортається сюжет твору. Гасло героїв роману “Чого не гоїть огонь”, воїнів УПА: “Боєць — не той боєць, хто мститься, а той, хто боронить право, правду й закон”. Провідний мотив твору — народження нової української людини, лицаря — сильного, незалежного, готового до самопожертви. Вражають глибина і пророцтво роздумів Уласа Самчука про долю України, вірою в майбутнє якої пронизана його творчість. Для широкого загалу читачів.

Чорна рада (Хроніка 1663 року).

Чорна рада (Хроніка 1663 року).

Куліш, Пантелеймон. 2008.

“Чорна рада” — перший історичний роман в українській літературі про події минувшини в Україні 1663 року, в якому автор художньо відтворює непрості події в житті українського козацтва одразу після смерті гетьмана Б. Хмельницького. “Михайло Чарнишенко” — лицарська авантюрна повість, де історичне тло загострює чуттєве сприйняття проблем твору (лицарства козаків, батьків і дітей, збереження звичаїв, фатального кохання). Для широкого загалу читачів.

Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисни

Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисни

Кеннеді, Маргріт. 2006.

У праці розг­ля­ну­то прин­цип функціону­ван­ня гро­шей, з'ясо­вано при­чи­ни постійно­го ко­ли­ван­ня од­но­го з най­важ­ливіших еквіва­лентів на­шо­го жит­тя й по­яс­не­но, чо­му гроші не тіль­ки “ру­ха­ють світом”, а й зно­ву і зно­ву вик­ли­ка­ють руйнівні кри­зи. Для широкого загалу.

З часів неволі. (Боротьба за волю України в концтаборах).

З часів неволі. (Боротьба за волю України в концтаборах).

Левко Лук’яненко. 2005.

Ця книга Л. Лук’яненка — новий жанр в його літературній творчості. Досі з в’язенського життя він публікував твори, скомпоновані з документів та його побіжних роздумів. “З часів неволі” — правдиві спогади та концтабір не життя політв’язнів-друзів і просто знайомих автора, адміністрацію, режим ув’язнення , роздумів про долю України та розмірковування над метолами боротьби за її незалежність. І безупинне протистояння намаганням адміністрації зломати політв’язнів і примусити до зради. У низці нарисів є слабодухі й нікчемні люди. Вони не маргінесі оповіді. Абсолютна більшість постатей української національно-визвольної війни та боротьби — це справді найкращі сини й доньки української нації, це золоті люди. Вони не фотокопії, вони образи, що їх відтворила пам’ять автора-політв’язня Лук’яненка. У чомусь неповна, зате щира і пристрасна в своїй любові до України і ненависті до ворогів. Книга — це літепла, вони гаряча.

З часів неволі. Сосновка-7

З часів неволі. Сосновка-7

Лук’яненко Л. Г. 2005.

Колишній дисиден-т­правозахисник, нині відомий письменник-­публіцист, державний і громадсько­політичний діяч, народний депутат і Герой України Левко Григорович Лук’яненко в другому томі своїх спогадів і роздумів “З часів неволі” не просто продовжує висвітлювати непросте життя політичних в’язнів тоталітарного московсько­комуністичного режиму по той бік колючого дроту, а й розкриває характери непересічних особистостей противників, прихильників, підневільних виконавців і випадкових жертв злочинної системи, проникає в глибину філософії представників різних течій борців проти імперії зла та пасивних її несприймачів, утверджуючи в свідомості читача віру і впевненість у неминучості торжества української національної ідеї — ідеї, за яку він і його побратими по боротьбі і стражданнях готові були віддати, а часто й віддавали всі свої інтелектуальні й фізичні сили, усе своє життя. Книжка розрахована як на інтелектуалів, так і на широкий загал читачів.

За українську Україну. Відкритий лист українцям.

За українську Україну. Відкритий лист українцям.

Іллєнко, Ю. Г. 2005.

Збірка художньо-публіцистичних творів видатного сучасного українського кінематографіста Юрія Іллєнка слово за словом, думка за думкою незворотно доводить, що майбутнє нашої Батьківщини в руках нас самих,  українців. Треба лише зрозуміти, як скористатися своїми можливостями. За часів Другої світової війни в окопах друкований аркуш був на вагу золота. Тому на листівках було надруковано наказ: “Прочти и передай товарищу”. Коли ми впритул наблизимося до виборів у Верховну Раду, то темники Медведчука — Кучми здадуться нам безневинними дитячими забавками. Інформаційні канали будуть заблоковані для всіх, крім нової Влади. Тоді ця книга і стане у пригоді: “Прочитай і передай товаришеві. Прочитай і відішли своїм батькам, дітям, друзям і  навіть тим, хто традиційно відхрещується від своєї долі словами:  “Мене це не стосується”. Для широкого загалу.

Захист нації і держави. доленосні проблеми.

Захист нації і держави. доленосні проблеми.

Щокін, Георгій. 2006.

Збірник статей, доповідей, виступів Георгія Щокіна висвітлює гострі проблеми державності в Україні та розкриває загрозливу ідеологію сіонізму.Для широкого кола читачів.

Історія одного фронтового відрядження. Ічкерія проти неоімперіал

Історія одного фронтового відрядження. Ічкерія проти неоімперіал

Коханець Л., Коркодим В. 2005.

У книзі політичного оглядача парламентської газети «Голос України» Людмили Коханець (текст) і військового журналіста, першого редактора журналу «Військо України», прес-секретаря командувача Національної гвардії (до речі, неза­конно розформованої президентським Указом) полковника Володимира Кор­кодима (фото) запропонована фактографічна розповідь про так звану контр­терористичну операцію, що 10 років тому була розв’язана тоталітарними си­лами уряду Бориса Єльцина й без оголошення надзви­чайного стану закономірно ви­лилася в безглузду бійню, в якій загинуло понад сто тисяч цивільних осіб — чеченців, росіян, українців...

Документальний матеріал, добутий авторами безпосередньо у воєнних умовах, засвідчує безперс­пективність брутальних, силових методів розв’язання міжетнічних конфліктів у сучасному світі. Особливо це стосується таких споконвічно «гарячих» перехресть цивілізацій, культур і релігій, як Кавказ. Особливою цінністю книги є ілюстративний матеріал, значна частина якого друкується вперше. Для широкого загалу.

Культурное разнообразие мира. пути и препятствия.

Культурное разнообразие мира. пути и препятствия.

Щёкин, Георгий. 2005.

В предлагаемой работе автор освещает вопросы развития культурного многообразия, взаимодействия и сотрудничества различных культур мира, разоблачает сионизм как проявление антикультуры, расизма в его крайних проявлениях. Данная работа была представлена в форме лекции, про­чи­танной в центре им. Заеда при Лиге арабских государств в Абу-Даби (ОАЭ) 2 октября 2002 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: